Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Skolas simbolika 10.a klases projekts 2011./2012. m.g.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Skolas simbolika 10.a klases projekts 2011./2012. m.g."— Prezentācijas transkripts:

1 Skolas simbolika 10.a klases projekts 2011./2012. m.g.

2 Mērķis un uzdevumi Projekta ideja: Projekta izstrādei tēma par skolas simboliku tika izvēlēta vairāku iemeslu dēļ: Tāda projekta tēma Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā vēl nav bijusi. Klasei piedaloties 11. novembra gājienā, tika ievērots, cik pozitīvi izceļas gājiena vidū tās skolas, kurām bija savi karogi, vimpeļi vai citas pazīšanās zīmes. Izstrādājot šādu projektu, ir iespējams radoši, mākslinieciski izpausties.

3 Plānotais rezultāts Izstrādāt parauga skices karogam un ģērbonim, lai to vēlāk varētu īstenot, ja tas gūs skolotāju un skolēnu atbalstu.

4 Projekta aktualitāte:
Šis projekts ir aktuāls tāpēc, ka sava simbolika veicinās skolas atpazīstamības un pozitīvā tēla veidošanos sabiedrībā, pastiprinās piederības sajūtu audzēkņos un personālā.

5 Mazs ieskats darbībā

6 Mazliet no teorijas (1) Mūsdienās katrai valstij ir tādi nozīmīgi simboli kā ģerbonis, karogs, himna, jo tās ir zīmes, kas apliecina katras konkrētās tautas un valsts identitāti. Šobrīd dažādus simbolus savā sabiedriskā tēla veidošanai un atpazīstamībai izmanto ne tikai valstis, bet arī dažādi uzņēmumi un iestādes, tajā skaitā arī skolas. Tradicionāli par iestādes identitātes simbolu kalpo karogs un himna.

7 Mazliet no teorijas (2) Pozitīvi ir arī tas, ka skolas simboliku var izmantot reprezentācijas materiāliem, veidojot skolas dienasgrāmatu, žetonus un citas lietas, kuras var izmantot veiksmīgai iestādes reklāmai. Šīs atšķirības zīmes veido pozitīvu tēlu, palīdz izcelties citu, līdzīgu iestāžu starpā, kā arī sniedz pozitīvu ieguldījumu skolas audzēkņu patriotiskajā audzināšanā.

8 Aptauja(1) 1. Vai Jūs atbalstāt skolas karoga un ģērboņa izveidi? Jā - Nē 2. Vai Jūs gribētu lai karogs un ģērbonis būtu apstiprināts oficāli? Jā - Nē 3.Vai Jūs gribētu lai karoga simbolika būtu savstarpēji saistīta ar ģērboni? Jā- Nē 4.Kādus simbolus Jūs ieteiktu izmantot karogā un/vai ģerbonī? Nosauciet piemērus tam atbilžu variantam, ko izvēlējāties! a)dzīvnieki vai putni b)augi vai koku lapas c)dažādi priekšmeti 5.Kādas krāsas Jūs gribētu izmantot karogā un ģērbonī? Var minēt abiem vienādas krāsas!

9 Aptauja(2) Uz pirmo aptaujas jautājumu visi aptaujātie skolotāji atbildēja apstiprinoši. Uz otro jautājumu lielākā daļa skolotāju atbildēja pozitīvi, bet bija arī noliedzošas atbildes. Par to, vai karoga simbolika varētu būt saistīta ar ģerboni, skolotājiem bija dažādas atbildes. Daži vēlas, lai tā būtu, daži to nevēlas, bet cits uzskata, ka tas nav obligāti. Kādai jābūt simbolikai – skolotājiem bija dažādi viedokļi, mūsu apkopojums redzams darbos!

10 Karoga paraugs

11 Ģērboņa paraugs

12 Secinājumi Projekts ir aktuāls, jo veicinās skolas atpazīstamību un pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā, turklāt tuvojas skolas 60. gadu jubileja , un mēs vēlamies, lai uz to būtu pašiem sava simbolika. Mūsu skolas skolotāju domas par šī projekta izstrādi ir dažādas, bet vairums to atbalsta. Šī projekta ietvaros mēs sapratām, ka spējam strādāt komandā, kaut gan esam ļoti dažādi. Atbildot uz skolotājas Šēneres jautājumu – “Vai tam būs ilgs mūžš?” – tas ir atkarīgs no tā, vai šim projektam būs attiecīgais atbalsts.

13 Paldies par uzmanību! Mēs ļoti pateicamies...
skolotājai Aijai Burkevicai, par ieguldīto darbu un padomiem , kā arī skolas vēstures pulciņam , un visiem, kas palīdzēja un cerams arī palīdzēs turpmāk... Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Skolas simbolika 10.a klases projekts 2011./2012. m.g."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma