Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Vienošanās Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Vienošanās Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001."— Prezentācijas transkripts:

1 Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Vienošanās Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

2 Eiropas Sociālā fonda projekts
Otrā līmeņa profesionālo augstāko studiju programma “Skolotājs” : 1.vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 2.vidējās izglītības vācu valodas skolotājs 3.vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras valodas skolotājs 4.vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs un krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 5.Vizuālās mākslas skolotājs 6. Sociālo zinību skolotājs Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

3 Eiropas Sociālā fonda projekts
Kā Jūs vērtējat studiju kursu saturu un materiālus? Vai Jūsuprāt tie ir atbilstoši Jums kā studentam (Jūsu iepriekšējai izglītībai un darba pieredzei)? Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

4 Eiropas Sociālā fonda projekts
Jā, jo tagad jau varu izmantot iegūto darbā skolā Pasniedzēji nodrošina ar materiāliem, ir lietas, kuras tikai jāatkārto no iepriekš apgūtā Esmu priecīga, ka studiju kursi neatkārtojas un tiešām ir uz praksi orientēti Studiju kurss un saturs ir atbilstošs iegūstamajai kvalifikācijai. Kursu saturs ir izvērtēts atbilstoši konkrētiem studentiem, atbilstošs iepriekšējām zināšanām un spējām. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

5 Eiropas Sociālā fonda projekts
Tomēr nevajadzētu pieņemt, ka visi ir jau angļu valodas skolotāji Netiek ņemta vērā mana iepriekšējā izglītība un darba pieredze. Šobrīd daudz kas jāmācās, ko jau reiz esmu apguvusi. Studijas tiek padarītas par nemitīgu stresu un gandrīz vai "cīņu uz izdzīvošanu". Pagaidām jā, tikai izpildāmo darbu apjoms ir ļoti liels, ir grūtības tos laikā paveikt un laika limits mazs. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

6 Eiropas Sociālā fonda projekts
Ir lietas, kuras man kā nespeciālistam nav zināmas un kurām pasniedzēji "iet pāri" bez paskaidrojumiem. Ne vienmēr pārjautāju, pieņemot, ka citiem tas ir zināms un nav vajadzīgs sīkāks komentārs. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

7 Kā Jūs vērtējat studiju kursu pasniegšanas metodes?
Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

8 Eiropas Sociālā fonda projekts
Tradicionālas, bet efektīvas Sabalansēta teorijas apgūšana ar praktisko darbību Kursu pasniegšanā tiek izmantotas inovatīvas metodes, kas ļauj labāk sekot līdz un lieliski paplašināt savu redzesloku, paskatoties uz lietām no cita skatupunkta Lekcijas radošas, var izmantot kā metodisko materiālu savam darbam skolā. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

9 Eiropas Sociālā fonda projekts
Es akadēmiskas lekcijas uzskatu par tradicionālu un novecojušu metodi, pat ja tās papildinātas demonstrācijām, bet mani sajūsmina atsevišķu pasniedzēju personības un komunikācijas veids ar studentiem. Pozitīvi. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

10 Kā Jūs vērtējat pasniedzēju darbu un attieksmi?
Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

11 Eiropas Sociālā fonda projekts
Visi pasniedzēji ir profesionāļi savā jomā, vienmēr nāk pretī, paskaidro, dod vērtīgus norādījumus, uzklausa studentu domas Pasniedzēji lielākoties ir kā studenti ar teicamnieka sindromu - labi sagatavoti par akadēmiski pārbaudītām lietām, bet ceru sagaidīt kaut ko inovatīvu, domāt rosinošu Gribētos, lai pasniedzēji dažreiz mēģinātu atcerēties, ka mēs esam ne tikai studenti, bet arī skolotāji. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

12 Eiropas Sociālā fonda projekts
Mani ļoti aizkustina pasniedzēju cilvēciskais faktors, sapratne- jo nav jau tik viegli studēt un k a t r u nedēļās nogali būt prom no mājas, ja visu nedēļu strādā. Paldies! Patīk, ka darbs ir intensīvs, un liek daudz runāt un rakstīt, strādāt mazajās grupās. Man laikam ir veicies, jo VISI pasniedzēji man patīk. Dažādi pēc vecuma, tomēr jauni domāšanā. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

13 Vai esat apmierināts ar studiju procesa organizāciju?
Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

14 Eiropas Sociālā fonda projekts
Manuprāt mācību kursa viela ir jāapgūst ļoti sasteigtā veidā, kas ir ļoti pagrūti, ja ir ģimene, visu nedēļu darbs un katru sestdienu, kā arī gandrīz katru piektdienu jādodas uz lekcijām. Augstas prasības - loti daudz grūtu patstāvīgo darbu, kas jāsagatavo mājās! Dažreiz šķiet, ka pasniedzēji aizmirst, ka mēs esam strādājošas un mājas uzdevumu apjoms krietni pārsniedz mūsu laika iespējas Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

15 Eiropas Sociālā fonda projekts
Nodarbības notiek vienā vietā, nav jāpārvietojas, lekciju saraksts zināms līdz pat semestra beigām Patīk, ka var nolikt eksāmenu beidzoties studiju kursam un nav jāgaida sesija! Ļoti laba organizācija, ātri tiek ziņots par izmaiņām. Mēs, studenti, noteikti esam ieguvēji, ka lekcijas pasniedzēju slimības laikā vada citi kolēģi. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

16 Eiropas Sociālā fonda projekts
Piektdienas daudziem ir darbadienas, dažkārt ir grūti savienot darbu ar mācībām. Mazāk piektdienas!!! Grūtības sagādā pamatdarba apvienošana un mācības piektdienās. Studiju process šobrīd nav orientēts uz pilnu laiku strādājošu pieaugušu cilvēku. Ļoti liels noslogojums, biežas lekcijas, garas dienas. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

17 Kā Jūs jūtaties studiju procesā?
Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

18 Eiropas Sociālā fonda projekts
Ļoti interesanti satikt kolēģes un apmainīties ar pieredzi, interesantas nodarbības Lieliska pieredze, lekcijās uzzinātais lieti noder darbā Manuprāt, kontakts ir labs gan studentu, gan pasniedzēju vidū Esmu ļoti apmierināta gan ar kursabiedriem, gan pasniedzējiem. Mācības sagādā prieku. Nav slikti ik pēc gadiem atkal kļūt par studentu! Paši vislabāk zinām, cik daudz jāmācās, bet to vislabāk var izdarīt pozitīvā gaisotnē. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

19 Eiropas Sociālā fonda projekts
Stress lielā darba apjoma dēļ. Kopējā pārslodze. Protams, ka ir lekcijas, kuras apmeklēju ar prieku, mums ir izveidojusies ļoti jauka grupa. bet visu prieku sabojā daudzie mājasdarbi, kuri nemitīgi tiek uzdoti un paņem ne vienu vien nakts stundu. Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

20 Eiropas Sociālā fonda projekts
Esmu nonācis pie biedējošas atziņas, ka es klasē esmu noteicošais elements. Tā ir mana personīgā pieeja, kas rada atmosfēru. Tas ir mans tās dienas noskaņojums, kas nosaka situāciju. Kā skolotājam man piemīt ārkārtīgs spēks darīt bērna dzīvi nelaimīgu vai līksmu. Es varu būt moku rīks vai iedvesmas avots. Es varu pazemot vai sasmīdināt, ievainot vai dziedēt. Visās situācijās tā ir mana atbildes reakcija, kas nosaka, vai konflikts saasināsies vai atrisināsies un bērns kļūs par sevi cienošu cilvēku vai zaudēs cilvēciskās vērtības pamatu. Haims Ginots Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

21 Eiropas Sociālā fonda projekts
Kas ir skolotājs? Vadītājs, nevis kontrolētājs. Kas ir mācīšanās? Ceļojums, nevis galamērķis. Kas ir mācīšanās process? Ideju atklāšana, nevis satura apguve. Kas ir mācīšanās mērķis? Atvērti prāti, nevis apgūtas tēmas. Alans Glatorns Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001

22 Paldies! Lai jauka vasara un sekmīgas turpmākās studijas!
Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001


Lejuplādēt ppt "Eiropas Sociālā fonda projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Vienošanās Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma