Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

EKONOMIKAS BŪTĪBA.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "EKONOMIKAS BŪTĪBA."— Prezentācijas transkripts:

1 EKONOMIKAS BŪTĪBA

2 DEFINĪCIJA Ekonomika ir sociāla zinātne par to, kā sabiedrība ar ierobežotiem resursiem visefektīvāk var apmierināt cilvēku neierobežotās vajadzības.

3 EKONOMIKAS DALĪBNIEKI
Mājsaimniecības; Uzņēmumi; Valsts Ārzemnieki.

4 CETERIS PARIBUS noteikums
Noteikums, kas nosaka, ka pētot kādu likumsakarību mazsvarīgie nosacījumi netiek ņemti vērā (tiek uzskatīti par nemainīgiem).

5 Zinātņu nozaru klasifikācija
ZINĀTŅU NOZARE Reālās (empīriskās zinātnes) gūst atziņas no pieredzes par realitāti Formālās (instrumentālās zinātnes) sagatavo domāšanas formas un darbības likumus, kurus reālās zinātnes izmanto kā instrumentus izziņu procesu pētīšanai (loģika, matemātika, statistika...) Dabas zinātnes Sociālās zinātnes Vēsture Politoloģija Socioloģija Ekonomikas zinātnes Tiesību zinātnes Sociālā psiholoģija Uzņēmējdarbības ekonomika Ekonomikas teorija Finanšu zinātne Ekonomikas vēsture Mikroekonomika Makroekonomika

6 MIKROEKONOMIKA PĒTA: atsevišķa patērētāja rīcību;
atsevišķa uzņēmuma darbību; vienas preces cenu un tās pieprasīto daudzumu; tirgu un tirgus struktūru. Mērķis – noteikt tirgus dalībnieku racionālu rīcību ierobežotu resursu apstākļos.

7 MAKROEKONOMIKA PĒTA: Ekonomiku kopumā;
Kopējo pieprasījumu un piedāvājumu; Cenu līmeni – inflāciju; Iekšzemes kopproduktu (IKP); Nodarbinātību un bezdarbu; Ekonomiskās aktivitātes ciklus. Mērķis – nodrošināt ekonomisko izaugsmi, pilnīgu nodarbinātību, efektivitāti un sociālo aizsardzību.

8 POZITĪVĀ ekonomika Izmanto informāciju, kas balstās uz faktiem, ir objektīvā un lielākoties nav apstrīdama. Atklāj un analizē norises ekonomikā, balstoties uz objektīvu pieeju. Atbild uz jautājumiem: Kas ir? Kas bija? Kas var būt?

9 NORMATĪVĀ ekonomika Raksturīga subjektīvu slēdzienu lietošana ekonomisko problēmu risināšanā. Atklāj un analizē norises ekonomikā, balstoties uz subjektīvu pieeju. Atbild uz jautājumu: Kā jābūt

10 jeb kāpēc ekonomika ir nepieciešama
PAMATPROBLĒMA jeb kāpēc ekonomika ir nepieciešama Pretruna starp neierobežotajām cilvēku vajadzībām un ierobežotajiem resursiem, lai šīs vajadzības apmierinātu. Resursu ierobežotības problēma.

11 Paldies par uzmanību! Izmantotā literatūra:
Kumerdanka A. Biznesa ekonomiskie pamati.– Rīga: Turība, 2007. Siņicins M. Biznesa ekonomiskie pamati.– Rīga: RaKa, 2005. Škapars R. Mikroekonomika.Logiskās shēmas – Rīga:Ekonomikas pētījumu un biznesa izglītības institūts, 2007. Vilne D., Birzniece J. Ekonomika. –Rīga: Kamene, 2001.


Lejuplādēt ppt "EKONOMIKAS BŪTĪBA."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma