Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

pasākums „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "pasākums „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”"— Prezentācijas transkripts:

1 1.2.1.4.pasākums „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
2015.gada 2.jūlijs

2 Saturs Tehnoloģiju gatavības līmeņi Atbalsta instrumentu kartējums
pasākuma „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ieviešanas modelis

3

4 Tehnoloģiju gatavības līmeņi
Tehnoloģiju gatavības līmeņi (technology readiness level (TRL)): TRL 1 – Izzināti dabas likumi: zinātniskā pētījuma rezultāti ļauj uzsākt lietišķās pētniecības un tehnoloģijas attīstības darbus. TRL 2 – Formulēta tehnoloģijas praktiskā lietojuma koncepcija. TRL 3 – Koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie / laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm. TRL 4 – Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē. TRL 5 – Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē. TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē. TRL 7 – Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē. TRL 8 – Sistēma ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos (pēdējais tehnoloģijas attīstības līmenis). TRL 9 – Sekmīga sistēmas ekspluatācija. Avots: Rīgas Tehniskā universitāte

5 Tehnoloģiju gatavības līmeņi (turp.)
Fundamentālie pētījumi parasti atbilst tehnoloģiju gatavības 1. līmenim. Rūpnieciskie pētījumi parasti atbilst tehnoloģiju gatavības līmenim. Eksperimentālā izstrāde parasti atbilst tehnoloģiju gatavības līmenim. Savukārt esošu sistēmu (t.sk. ražošanas iekārtu un aprīkojuma) iegāde un ekspluatācija, neveicot izmaiņas, atbilst tehnoloģiju gatavības 9.līmenim.

6 Latvijas ekonomikas izaugsme
APVĀRSNIS 2020 UIN atvieglojumi ražošanas veicināšanai iegādājoties jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums pētniecības un attīstības izmaksām Dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās (2014.g. – g.) 5,72 milj. EUR (IZM, VB) Praktiskas ievirzes pētījumi 76,51 milj. EUR (IZM, SF) Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība, t.sk. STEM jomās 104,7 milj. EUR (IZM, SF) Inovācijas motivācijas programma 4,80 milj. EUR (EM, SF) Zinātnes bāzes finansējums (2014.g g.) 99,16 milj. EUR (IZM, VB) Granti pēcdoktorantūras pētījumiem 64,03 milj. EUR (IZM, SF) ERA bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu atbalsts 32,55 milj. EUR (IZM, SF) P&A Infrastruktūras attīstība 100 milj. EUR (IZM, SF) Inovāciju granti studentiem 34 milj. EUR (IZM SF) ZI institucionālās kapacitātes stiprināšana 15,25 milj. EUR (IZM, SF) Ārējie tirgu apgūšana 31,80 milj.EUR (EM,SF) Tehnoloģiju pārneses programma 24,5 milj. EUR (EM, SF) Kompetences centri 72,3 milj. EUR (EM, SF) Atbalsts MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai 7 milj. EUR (EM, SF) Biznesa inkubatoru atbalsta programma milj. EUR (EM, SF) AII infrastruktūras attīstība STEM jomās 44,64 milj. EUR (IZM, SF) Infrastruktūras attīstība koledžās STEM jomās 14,2 milj. EUR (IZM, SF) Latvijas ekonomikas izaugsme ZINĀTNE UZŅĒMĒJDARBĪBA IZGLĪTĪBA FLP (2014.g. – 2017.g.) 20,76 milj. EUR (IZM, VB) Finanšu pieejamības sekmēšana 51 milj. EUR (EM, SF) Uzņēmējdarbību veicinoša publiskā infrastruktūra reģionos 114,2 milj. EUR (VARAM, SF) Publisko datu atkalizmantošana 151,54 milj. EUR (VARAM, SF) VPP (2014.g g.) 26,96 milj. EUR. (IZM, VB) Partnerībā organizētas apmācības 24,90 milj. EUR (EM, SF) Straujas izaugsmes komersanti milj. EUR (EM, SF) Atbalsts ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei 21,75 milj. EUR (EM, SF) IZGLĪTĪBAS FINANSĒJUMS Bezdarbnieku apmācības atbilstoši darba tirgus pieprasīj. 96,4 milj. EUR (LM, SF) Klasteru programma 6,20 milj. EUR (EM, SF) Uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšana Zināšanu pārnese lauksaimniekiem un meža apsaimniekotājiem 17,1 milj. EUR (ZM, ELFLA) Teritoriju revitalizācija ,26 milj. EUR (VARAM, SF) Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 27,03milj.EUR (LM, SF) Sadarbība starp pētniecību un lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm 2,2 milj. EUR (ZM, ELFLA) Inovācijas kapacitātes stiprināšana Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma 1,99milj.EUR (LM, SF) Zinātnes konkurētspējas paaugstināšana AII studiju programmu fragmentācijas mazināšana, AII akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana, AII pārvaldības uzlabošana 65,15 milj. EUR (IZM, SF) Darba vidē balstītas mācības, mācību prakse profesionālajā izglītībā 21,93 milj. EUR (IZM, SF)

7 1.2.1.4.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ieviešanas modelis
Atbalstu piešķir ražošanas iekārtu izgatavošanai un ieviešanai ražošanā, līdz tehnoloģiju gatavības līmenim Nr.8 (TRL8). Tas nozīmē, ka iekārta ir eksperimentāla un līdz šim nav lietota reālā ražošanas vidē. Atbalstu piešķir komersantiem, kuri iekārtas izstrādā Latvijā un pēc tam ražo produktus Latvijā. Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips. Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti. Grants tiek piešķirts, jo: TRL8 ir augsta riska projekti – pirmo reizi uzsākot ražošanu testa režīmā reālā vidē jārēķinās ar neparedzētām problēmām nav garantēta produktivitāte un ražošanas apjomi – iespējamas ievērojamas nobīdes no biznesa plāna. EK skaidrojums – ES fondu grantu atbalsts nav paredzams aprobētu ražošanas iekārtu iegādei

8 Maksimālais atbalsts vienam projektam un plānotais projektu skaits
0,4 milj.euro – P&A darbi 1,6 milj.euro – esošu detaļu iegāde Plānots piešķirt atbalstu projektiem Pasākuma kopējais ERAF līdzfinansējums 60 milj.euro Pēc projekta īstenošanas komersanta P&A izdevumi pieaug par 0,72% no apgrozījuma

9 Attiecināmās izmaksas un intensitāte
Projektā vismaz 20% ir P&A darbi. Lielākoties tas ir inženieru un konstruktoru darbs, lai izgatavotu jaunas (vai uzlabotas) iekārtas pirmo prototipu. P&A darbus var pasūtīt arī kā ārpakalpojumu, t.sk. no zinātniskām institūcijām. Ne vairāk kā 80% ir esošu detaļu iegāde. Atbalsta intensitāte un valsts atbalsta veids: no 25% līdz 45% - P&A darbi (valsts atbalsta veids - atbalsts eksperimentālās izstrādes veikšanai) 35% - esošu detaļu iegāde (valsts atbalsta veids – reģionālais valsts atbalsts)

10 Atbilstība RIS3 Ražošanas iekārtas prototipa izgatavošana atbilst RIS3 viedās specializācijas jomai «3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas» Produkti, kuri tiks saražoti ar iekārtas prototipu, atbildīs kādai no RIS3 viedās specializācijas jomām: zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas biofarmācija, biotehnoloģijas; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

11 P&A izmaksu pieaugums tautsaimniecībā
Tiešā ietekme: : P&A izdevumi 1-2 milj.euro/gadā projektu realizācijas laikā (20-30 projekti * 0,4 milj.euro P&A darbi = 8-12 milj.euro kopā par visu laika periodu līdz 2022.gadam) Papildus P&A izdevumi 0,4 milj.euro/gadā pēc projektu realizācijas laikā (pēc projekta īstenošanas 0,72% no apgrozījuma) Pozitīvā ietekme uz tautsaimniecību: Būtisks atbalsts iekārtu izstrādei Latvijā Radītās iekārtas ir unikālas Tiek veidota specializācija augstas pievienotās vērtības RIS 3 jomās Augsti riski projektu veiksmīgai ieviešanai: Tehnoloģiskie riski (pasaulē nav analogu iekārtu) Uzņēmējdarbības riski (produktu konkurētspēja, produkcijas pašizmaksa utt.) Tāpēc daļa no projektiem – neveiksmīgi!

12 Ekonomikas ministrija
Paldies! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: Fakss: E-pasts: Mājaslapa: @siltinam Youtube: Facebook:


Lejuplādēt ppt "pasākums „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma