Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Biznesa ekonomiskie pamati Terminoloģija biznesā

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Biznesa ekonomiskie pamati Terminoloģija biznesā"— Prezentācijas transkripts:

1 Biznesa ekonomiskie pamati Terminoloģija biznesā
skolotāja I.Burceva

2 Finanses Finanšu iestāde ir uzņēmumi kas nodarbojas ar finanšu operācijām. Finanšu iestādes var būt : Bankas,krājaizdevumu sabiedrības; Apdrošināšanas organizācijas; Pensiju fondi; Uzņēmumi un organizācijas, kas nodarbojas ar līdzekļu aizdevumu izsniegšanu.

3 Finanses Fiskālā politika Valdības izdevumu un nodokļu politika, kuras mērķis ir stabilizēt ekonomiku. Finanšu sistēma Valsts finanšu iestāžu kopums, kurā ietilpst centrālā banka, dažāda veida komercbankas, krājizdevumu sabiedrības.

4 Finanses Finanšu instrumenti ir dokumenti , ar kuriem noformē finansiālās saistības: Maksājuma uzdevums; Noguldījuma līgumi; Obligācijas; Akcijas u.c.

5 Finanses Finanšu operācijas veic finanšu iestāde : Bankas;
Apdrošināšanas sabiedrības u.c. Tās ir saistītas ar naudas līdzekļu piesaistīšanu, ar šo līdzekļu izmantošanu fizisku un juridisku personu kreditēšanu vai cita veida finansiāliem darījumiem.

6 Finanses Finanšu politika ir valsts ekonomiskās politikas sastāvdaļa, ko var iedalīt valsts ieņēmumu, izdevumu un budžeta politikā. Ieņēmumu politika- stratēģijas izstrādāšana valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai, un to var īstenot, palielinot vai mainot nodokļus, veicot aizņēmumus un citus pasākumus; Izdevumu politika- risina jautājumus, kas saitīti ar prioritāšu noteikšanu valsts budžeta līdzekļu izlietošanā; Budžeta politiks-izpaužas kā budžeta struktūras pārmaiņu noteikšana un līdzsvarošana.

7 Finanses Fondu birža Birža, kurā notiek darījumi ar vērtspapīriem.
Fonds Krājums, uzkrājums,kapitāls; Nauda vai materiālas vērtības; Organizācija kas dibināta labdarībai vai materiālai palīdzībai.

8 Finanses Finanšu grāmatvedība
Uzņēmuma grāmatvedības satāvdaļa.Šīs grāmatvedības galvenais mērķis ir finanšu pārskatu sagatavošana akcionāriem, valdībai un citiem finanšu pārskatu lietotājiem ārpus uzņēmuma. Finanšu pārskats Grāmatvedības pārskats, dokuments, kas atspoguļo uzņēmuma saimniecisko darbību konkrētā laika posmā.Pamatojums ir LR likums « Par uzņēmuma gada pārskatiem» Gada pārskatā ietilpst: Bilance; Peļņas vai zaudējumu aprēķins; Naudas plūsma; Pašu kapitāla izmaiņu pārskats unpielikumi.

9 Finanses Finanšēšana Naudas līdzekļu iedalīšana un piešķiršana noteiktiem mērķiem; Izšķir ārējo un iekšējo finansēšanu. Iekšējās finansēšnas avoti: Nesadalītā peļņa; Norakstījumi un navajadzīgo pamatlīdzekļu likvidēšana, Uzkrājumi. Ārējās finansēšanas avoti: Aizdevumi; Jauna līdzīpašnieka piesaistīšana


Lejuplādēt ppt "Biznesa ekonomiskie pamati Terminoloģija biznesā"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma