Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Atkritumu politika: Novēršana un Atkritumu Menedžments

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Atkritumu politika: Novēršana un Atkritumu Menedžments"— Prezentācijas transkripts:

1 Atkritumu politika: Novēršana un Atkritumu Menedžments
Eva María Carballeira Fernández - Apkārtējās vides menedžere COTANCE (Eiropas Ādas Asociācija) Latviešu variants – Guntis Strazds Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā “Šis dokuments tika izstrādāts ar ES PHARE programmas finansu palīdzību. Dokumentā izklāstītās domas atspoguļo VRUA viedokli, kas var atšķirties no Eiropas Komisijas oficiālā viedokļa.”

2 Satura rādītājs I. ATKRITUMU RAKSTUROŠANA II. ATKRITUMU VEIDI
III. ATKRITUMU DEFINICIJU NOTEIKŠANAS NOZĪME Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

3 Satura rādītājs II IV. NOVĒRŠANA un MINIMIZĀCIJA
V. ATKRITUMU MENEDŽMENTS UN APSTRĀDES ATŠĶIRĪBAS 1. ATJAUNOŠANA 2. ATKRITUMU APSTRĀDE 3. ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

4 “Sewage sludge“ - tulkojumi “Landfill“ - tulkojumi
Glosārijs “Sewage“ - tulkojumi Waste water produced by residential and commercial establishments and discharged into sewers. Bulgarian: Канализационен отпадък Czech: spla ky Estonian: kanalisatsioonivesi German: Abwasser Hungarian: szennyvíz Latvian: notekūdeņi Lithuanian: nuotekos Polish: ścieki komunalne Romanian: ape uzate Slovak: odpadová voda Slovenian: odpadne vode “Sewage sludge“ - tulkojumi The accumulated settled solids separated from various types of water either moist or mixed with liquid component as a result of natural or artificial processes. утайка в пречиствателни съоръжения odpadní kal reoveesete Klärschlamm {WAT} derítési iszap; szennyvíziszap kanalizācijas nosēdumi nuotėkų nuosėdos osad ściekowy Nămol din ape uzate čistiarenský kal odpadno blato “Landfill“ - tulkojumi A waste disposal site for the deposit of the waste onto or into land (i.e. underground). депо за отпадъци skládka, zavážka prügila Deponie {WAS} hulladéklerakás; szeméttelep, melyen a hulladékot hosszú távon a föld felszíne alatt tárolják atkritumu izgāztuve sąvartynas wysypisko śmieci Groapă ecologică skládka odlagališče

5 I. ATKRITUMU RAKSTUROŠANA
Jā!: « Materiāls, kuram ražotājs nevar atrast tālāku piemērošanu savam vajadzībām: - ražošanā - pārstrādāšanā - patērēšanā un no kura viņš atbrīvojas» Avots: - materiālu ieguve un - apstrādāšana, - beigu produktu patērēšana, - cita cilvēku darbība. Nē!: Pamatprodukts tirgum Atlikums pēc pārstrādes / atkārotas lietošanas Materiāls, kurš tieši nonāk vidē Eiropas Atkritumu Saraksts (EWC)=20 04 attiecas uz « ādas, kažokādu un tekstilrūpniecības nozares atkritumiem» 75/442/EEC Direktīva par Atkritumiem Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

6 II. ATKRITUMU VEIDI 1. Bīstamie atkritumi
91/689/EES Direktīva (3 Pielikumi) + uz to pamata 2000/532/ES Atkritumu Saraksts: Kategorijas Komponenti Īpašības Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

7 II. Atkritumu Veidi 2. BIO SADALĀMIE PILSĒTAS ATKRITUMI (BMW)
«Māju saimniecību un komerciālās darbības atkritumi, kuri var būt pakļauti bioloģiskajai sadalīšanai» 99/31/ES Direktīva - BMW atkritumu ierakšanas samazināšana (ar nacionālo stratēģiju palīdzību): 2006. g. <75% no gada kopsvara 2009. g.< 50% 2016. g.<35% Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

8 III. Atkritumu sekas ES Pamatlikums:
Atkritumu Rāmju Direktīva Bīstamu Atkritumu Direktīva Atkritumu Transportēšanas Regulēšana (Bāseles Konvencija) Noteikts ES Likums Atkritumu Apstrādāšanai un Menedžmentam: Novēršana Minimizācija Atkārtotā izmantošana Re-cirkulēšana Enerģijas atjaunošana Likvidēšana Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

9 1. Kas dod ES ES Mērķis: līdz pat 50% no atkritumu izlaišanas Gadā salīdzinājumā ar gadu Prioritātes: Novēršana Atjaunošana Uzlabotas Apstrādes Noteikumi Transportēšanas Regulēšana Pamata prioritātes (4): Maksā tas, kas piesārņo Piesardzība Tuvums Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

10 2. ES Direktīvas Atkritumu Rāmju Direktīva Bīstamu Atkritumu Direktīva
Eko-zīme Iesaiņojums un iesaiņojumu atkritumi Toksisko Atkritumu izmetuma ierobežojums: smagi metāli baterijās,.. Degšanas laikā radošās dioxines Atkritumu ierakšanas Direktīva (BMW atkritumu ierakšanas samazināšana) Bīstamie materiāli: baterijas, izmantotā nafta,… Atkritumu transportēšana: Bīstamo atkritumu Transportēšanas Aizliegums ne – OECD valstīs Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

11 IV. NOVĒRŠANA un MINIMIZĀCIJA
Novēršana sk.a. kontrolēšana. Dzīvotspējīga Attīstība Ekoloģiskā Tehnoloģija UNEP gada starptautiskā deklarācija par tīrāku ražošanu (COTANCE) Eko-zīme EMAS (Ekoloģijas pārvaldīšanas un uzraudzības programma) Eiropas Atbalsts Vides aizsardzībai Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

12 IV. NOVĒRŠANA un MINIMIZĀCIJA
2. Atkritumu minimizācija:  Novēršana vai izvairīšanās Avotu samazināšana vai likvidēšana un Produktu atkārtotā izmantošana Kvalitātes uzlabošana Re-cirkulēšana Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

13 V. Atkritumu Menedžments un…
«savākšana, transportēšana, atjaunošana, & iznīcināšana...» 1. ATJAUNOŠANA (II. pielikums, B Dir. 75/442) 1.1. Atkārtotā izmantošana 1.2. Re-cirkulēšana (50%) Naturāli  veidojot kompostu 1.3. Enerģijas atjaunošana (16%) Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

14 V. …un Atkritumu Apstrādāšana
« fiziskie, termiskie, ķīmiskie vai bioloģiskie procesi, ieskaitot šķirošanu, kuri pārmaina atkritumu īpašības atkritumu apjoma un bīstamības samazināšanā, apstrādāšanas atvieglošanai» 99/31/ES Direktīva par atkritumu izgāztuvi Un tās beidzas ar produktu kurš tiks pakļauts galīgai iznīcināšanai» OECD/Eurostat Joint Questionnaire Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

15 V. Atkritumu Menedžments un Apstrādāšana
3. LIKVIDĒŠANA: 3.1. Definīcija: ES: neizmantot materiālu un enerģijas resursus, kuri ir iekļauti atkritumos OECD: beigu apstrādāšana un atkritumu likvidēšana Beigu apstrādāšana: Sadedzināšana bez enerģijas atjaunošanas Bioloģiskā, fiziskā, ķīmiskā apstrādāšana izmestos produktos (galīgā iznīcināšana) Beigu Likvidēšana: Uzkrāšana virs zemes vai iekšzemes Dziļa ierakšana Ielaišana ūdenī Ilgtermiņa uzglabāšana… Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

16 3. LIKVIDĒŠANA: 3.2. Atkritumu apstrādāšanas veidi
3.2.1.Atkritumu izgāztuve (57% no atkritumu likvidēšanas) « Atkritumu ierakšana zemē » Piesārņo, ja bīstamas substances (smagi metāli un toksīni) nonāk gaisā, augsnē, tuvākās upēs un ezeros. 3.2.2.Sadedzināšana (’95.g. 17% ES atkritumu) « Atkritumu sadedzināšana ir bīstama pat speciālajās ierīcēs » 90% pilnā masa 60-70% svars Enerģijas ražošana Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

17 LANDFILL DISPOSAL 1999/31/ES Direktīva par Atkritumu Izgāztuvi:
BMW Samazināšana (↓metāns) Pirms-apstrādāšana Apstākļu plāns esošajām atkritumu izgāztuvēm Alternatīvas (augstā vērtība) Aizlieguma noteikums Organiskiem atkritumiem (saskaņā ar 16. Pantu un II pielikumu): 2003/33/ES Lēmums par kritērijam, izgāšanas procedūrām un testēšanas metodēm. Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

18 2000/76/ES Direktīva par atkritumu sadedzināšanu:
Sadedzināšana 2000/76/ES Direktīva par atkritumu sadedzināšanu: Kontrolē arī bīstamu atkritumu noplūšanu ūdenī (jūras un saldūdeņu ekosistēmu aizsardzība!) Stingri limiti inceneretīviem piesārņotajiem (dioksīniem, smagiem metāliem, pelni,…) Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā

19 Nobeigums: Labu praksi!
Atkritumu novēršanā Beigas Seminārs Rīgā 2004.gada 28.augustā


Lejuplādēt ppt "Atkritumu politika: Novēršana un Atkritumu Menedžments"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma