Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV"— Prezentācijas transkripts:

1 Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV
Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR) programma un saistītās programmas Ronald S. Cooper, Ph.D ASV Mazo uzņēmumu pārvaldes Tehnoloģiju Birojs Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

2 Sabiedrisko inovāciju programmas - ASV.
“ASV pieredze” plaša ASV pieredze : nacionālā, valsts, vietējā kopēšana → modeļi, prakse, atziņas Fokusēšanās uz maziem uzņēmumiem un individuāliem uzņēmējiem: % no R&D $, 55% no inovācijām stimuls: augstas personīgās atdeves iespēja risks ir vadāms, ir iespējama neveiksme

3 SBIR Programma Struktūra un darbība Evolūcija un mācīšanās:
privāto $ sasniegšana un saiknes universitātes pētījumi Ekonomiskā ietekme Gūtās atziņas

4 SBIR programma Ļauj ASV mazajiem uzņēmumiem piedalīties no federālajiem līdzekļiem finansētā R&D— ar komercializācijas potenciālu Ļauj / pieprasa federālajām aģentūrām izmantot mazu uzņēmumu inovāciju priekšrocības Nacionālā programma, kas katru gadu nodrošina $2 miljardus mazu uzņēmumu inovācijām Vairāk kā 5000 dāvinājumu vairāk nekā 1500 firmām katru gadu

5 Nacionālās politikas maiņa
1950-ie, 60-ie – federālā loma bija atbalstīt pamata pētījumus federālajās laboratorijās un lielos uzņēmumos 1970-ie, 80-ie – politikas virzība uz: federālo R&D komercializāciju valdības – nozaru partnerību lielāku mazo uzņēmumu lomu 1980.g.“Stīvensona-Vidlera likums” 1980.g.“Likums par universitāšu un mazo uzņēmumu patentu procedūru” (Beija-Dola likums) 1982.g. “Likums par mazo uzņēmumu inovāciju attīstību” izveidoja SBIR programmu Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

6 Ekonomikas konteksts Bažas par ASV nozaru konkurētspēju – produktivitāti Pārrāvums starp izgudrojumu un inovāciju tikai 5% izgudrojumu federālajās laboratorijās ir licencēti riska kapitāla nozare nav labu “enģeļu” investoru tīklu iztrūkums finansējumā (“nāves ieleja”) agrīnā posma inovācijām Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

7 Agrīnā posma finansējuma iztrūkums
Nāves ieleja Agrīnā posma finansējuma iztrūkums Kapitāls ideju attīstībai No federālajiem līdzekļiem finansēti pamata pētījumi rada jaunas idejas Uz inovācijām Praktiskie pētījumi un inovācijas Nav kapitāla

8 Mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu (SBIR) programma
SBIR programmas mērķi: Stimulēt tehnoloģisko inovāciju Izmantot mazos uzņēmumus federālo R&D vajadzību apmierināšanai Palielināt no federālā R&D atvasināto privātā sektora inovāciju komerializāciju Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

9 SBIR 3 fāzu struktūra FĀZE I FĀZE II “FĀZE III” $750,000 (2 gadiem)
idejas dzīvotspēja, koncepcijas pārbaude $100,000 (1 gadam) FĀZE II pilns R&D, prototips $750,000 (2 gadiem) komercializācijas plāns “FĀZE III” komercializācijas posms līdzekļu izmantošana, kas navSBIR līdzekļi (privātais kapitāls vai tālāka federālā līdzdalība) Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

10 SBIR atbilstības prasības
Mazs uzņēmums, kas ir izvietots ASV 500 vai mazāk darbinieku Uzņēmums veidots ar mērķi gūt peļņu ASV Vismaz 51% pieder un to kontrolē ASV pilsoņi (privātpersonas) Galvenā pētnieka pamata darba vietai ir jābūt mazā uzņēmumā Ir pieļaujami / atbalstāmi pētniecības partneri (līdz 1/3 no fāzes Iīdz 1/2 no fāzes II)

11 SBIR finansējuma avoti:
Federālām aģentūrām ar “ārējiem” pētniecības budžetiem virs $100 miljoniem gadā ir jārezervē procenti mazajiem uzņēmumiem caur SBIR programmu. R&D budžeta summa, kas jārezervē SBIR: pašlaik 0.2+% % % % % Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

12 ASV no federālajiem līdzekļiem finansētais R&D Kopā: $85 miljardi 2002
ASV no federālajiem līdzekļiem finansētais R&D Kopā: $85 miljardi 2002.g. $62 miljardi

13 Programmas struktūra Katra federālā aģentūra, kas piedalās, administrē savu SBIR programmu Pieteikums (ar tehnoloģiju jomām) Piedāvājumu izskatīšana un atlase (zinātniskā vērtība / komerciāls) Augsta konkurētspēja: 16% piedāvājumu tiek akceptēti - fāze I ½ no fāzes I projektiem tiek atlasīti fāzē II SBA ir atbildīga par pārraudzību un informēšanu politikas direktīva uzraudzība nacionālās konferences vērtēšana informēšanas programmas atskaites Kongresam un aktivitātes Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

14 Aģentūras, kas piedalās SBIR
(finansu gads 2002) $ miljoni SBA (pārraudzība) Aizsardzība (DOD) 600 Veselība (HHS,NIH) 487 Kosmoss (NASA) 110 Enerģija (DOE) 95 Zinātne (NSF) 78 Lauksaimniecība (USDA) 17 Komercija (DOC) Izglītība (ED) 7 Environment (EPA) Transports (DOT) KOPĀ ~ $2 miljardi 2004. fin. gads

15 Projektu atlase Neatkarīga ekspertu vērtēšanas komisija (brīvprātīgie)
Atlases procesa integritāte— programmas veiksmes atslēga Neatkarīga ekspertu vērtēšanas komisija (brīvprātīgie) 3-5 piedāvājumi tie nosūtīti pa e-pastu katram vērtētājam Vērtētāji izvērtē piedāvājumus zinātniskā/tehniskā vērtība komercializācijas potenciāls Vērtēšanas komisija sanāk kopā un sarindo piedāvājumus (1) jāfinansē, (2) finansēt, ja pieejami līdzekļi, (3) X Aģentūras pārstāvis paziņo lēmumu [izvēle] Līdzsvars starp ļoti jaunām idejām un komerciālo dzīvotspēju Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

16 Galvenās iezīmes Dāvinājumi un līgumi nav aizdevumi, nav tiešā atmaksa tiešām agrīns posms, nav parādu nastas programma turpinās, lai finansētu augsta riska pētniecību (izvairīšanās no birokrātiskas virzības lejup) Maziem uzņēmumiem pieder intelektuālais īpašums valdībai ir jāaizsargā IĪ uz 4 gadiem aģentūra patur licences bez autoratlīdzības tikai valdības vajadzībām (IĪ) Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

17 SBIR programmas evolūcija
1982 Federālā valdība Mazie uzņēmumi Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

18 SBIR programmas evolūcija
1982 Federālā valdība Štata valdība  Korporācijas ar daļēju valdības līdzdalību  Ekonomiskās attīstības vienības  Tehnoloģiju centri Mazie uzņēmumi Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

19 Atbalsts informēšanas un atbalta programmām/ aktivitātēm
Nepieciešama informēšana, lai piesaistītu jaunas firmas: lai uzturētu piedāvājumu kvalitāti, augstākā līmeņa pētniecību lai uzlabotu ģeogrāfisko izplatību (politiskais atbalsts) Federālais atbalsts kā katalizators valsts/vietējām inovāciju atbalsta programmām Pētījums: “63% no SBIR projektiem ir nepieciešams atbalsts saistībā ar komercializācijas aktivitātēm” SBA Federālā un Valsts Tehnoloģiju Partnerības (FAST) programma Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

20 Federālā un Valsts Tehnoloģiju Partnerības (FAST) programma
Mērķis: sniegt atbalstu valsts līmeņa organizācijām, kas palīdz mazajiem uzņēmumiem kas piedalās, ir ieinteresēti SBIR programmā Padomnieku tīkli: biznesa padomi un konsultācijas Dāvinājumu pieskaņošana valsts līmeņa organizācijām 1:2, 1:1 (stimuls štatiem ar zemāku SBIR līdzdalību) administrē SBA Mērķis: visi atbilstošie štati, viens dāvinājums uz štatu Gubernators apstiprina piedāvājumu Finansējums: FG 2001: $3 miljoni, 30 dāvinājumi (dāvinājuma apjoms: $100K) FG 2002: $3 miljoni, 27 dāvinājumi FG 2004: $2 miljoni, 10 dāvinājumi

21 Valsts/ reģionālās atbalsta programmas
Bezpeļņas organ (modelis: “KTEC” Kanzasas štatā) Atbilstošie līdzekļi savākti ar šata valdības finansējumu (1:2) Firmām tika pieprasīts atrast komerciālus partnerus Firmas saņem finansējumu pa daļām tikai, kad tās sasniedz noteiktus biznesa starpposmus: biznesa plāns, vadības struktūra, mārketinga stratēģija, nodrošināts privātais riska kapitāls Atbalsts arī ietver: riska kapitāla piemeklēšanu, “biznesa eņģeļu” tīklu, biznesa padomniekus (tīklus), universitāšu pētījumus un inkubatorus, eksporta atbalstu Atmaksājamu aizdevumu uz noteiktiem nosacījumiem: 0 – zemi procenti, maksā tikai veiksmes gadījumā 5% no apgrozījuma, sākotnējās investīcijas reiz 2-3 programmas pašfinansēšana pēc +/- 5 gadiem

22 Modificēta 3 fāzu struktūra
FĀZE I idejas dzīvotspēja $100,000 (1 gads) Saikne ar privātā sektora investoriem FĀZE II pilsns R&D, prototips $750,000 (2 gadi) komercializācijas plāns Privātais investors “FĀZE IIb” (NSF) ≈ $400,000 sākotnēji → $350,000 tikai kopā ar atbilstošu invest. $700,000 nauda FĀZE III komercializācijas posms līdzekļu izmantošana, kas navSBIR līdzekļi (privātais kapitāls vai tālāka federālā līdzdalība ) $1,450,000 Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

23 SBIR programmas evolūcija
1982 Federālā valdība Štata valdība  Korporācijas ar daļēju valdības līdzdalību  Ekonomiskās attīstības vienības  Tehnoloģiju centri Mazie uzņēmumi Akadēmija  Universitāšu pētniecības parki  Mācībspēku un absolventi  Tehnoloģiju inkubatori  Pētniecības fondi Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

24 Mazo uzņēmumu- universitāšu sadarbības veicināšana Mazo uzņēmumu tehnoloģiju pārneses programma (STTR) Atsevišķa programma, lai veicinātu R&D sadarbību starp mazajiem uzņēmumiem un ASV pētniecības institūcijām Izveidota 1992.g., nesen pagarināta līdz 2009.g. Struktūra līdzīga SBIR, adminitrē SBIR filiāles Finansējums: Rezervēts = 0.3 % no ārējā R&D → $200 miljoni Aģentūras (5) ar ārējo R&D > $1miljardu ir jāpiedalās FG2002: Fāzē I piešķirts Fāzē II piešķirts 114

25 STTR - SBIR atšķirības STTR nepieciešams pētniecības institūcijas partneris universitāte vai kolēdža / bezpeļņas pētniecības org. / FFRDC Pētniecības partnera līdzalība: min.= 30% max.= 60% Vienmēr tiek piešķirts maziem uzņēmumiem Nepieciešams rakstisks līgums par IĪT Galvenā pētnieka pamata darba vieta var būt mazs uzņēmums vai pētniecības institūcija Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

26 SBIR programmas ietekme
Ļauj dibināt jaunus uzņēmumus, blakusuzņēmumus, bieži ir vienīgais finansējuma avots Veicina tālāku uzņēmējdarbības aktivitāti (“demonstrācijas efekts”) Enables small firms to develop innovative capacity Papildina privātos uzņēmumus (mazina risku) “Veiksmes rādītājs”: 39% no projektiem pārdošana bija saistīta ar SBIR (55% tika pārdoti vai bija papildus investīcijas) Iespējamais rādītājs: pašreizējā kompāniju, kas sāka SBIR projektus, tirgus vērtība Inovāciju katalizators, risinot agrīnā posma finansējuma “plaisas” problēmu Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

27 SBIR risina inovāciju finansējuma plaisas problēmu
Plaisas dimensijas Sabiedriskā programma 1. Informācija  Sertifikācijas efekts, informēšana 2. Īss laika ietvars  Piešķirtais finansējums/dāvinājumi Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

28 ASV riska kapitāla investīcijas pa posmiem, 2002.g.
Paplašināšanās Vēlais posms Agrīnais posms Sākums Source: MoneyTree Survey—PricewaterhouseCoopers, Thompson Venture Economics, NVCA.

29 ASV riska kapitāla investīcijas pa posmiem
vēlāks posms paplašināšanās agrīnais posms Sākums / sēklas kapitāls

30 SBIR risina inovāciju finansējuma plaisas problēmu
Plaisas dimensijas Sabiedriskā programma 1. Informācija  Sertifikācijas efekts, informēšana Īss laika ietvars  Piešķirtais finansējums/dāvinājumi Finansējuma apjoms  Mazi dāvinājumi (< $1m) Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

31 Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

32 SBIR risina inovāciju finansējuma plaisas problēmu
Plaisas dimensijas Sabiedriskā programma 1. Informācija  Sertifikācijas efekts, informēšana Īss laika ietvars  Piešķirtais finansējums/dāvinājumi Finansējuma apjoms  Mazi dāvinājumi (< $1m) 4. Dažas (iedomātas) tehnoloģijas  Plašs tehnoloģiju spektrs 5. Ģeogrāfiska specializācija  Plašs ģeogrāfiskais pārklājums Ronald Cooper, Office of Technology Small Business Administration

33 Gūtās atziņas Valdībai ir efektīva loma agrīnā posma mazu uzņēmumu inovāciju finansēšanā; dāvinājumi, aizdevumi Viena programma nevar paveikt visu: izmantot dažādas programmas dažādiem posmiem Atbilstība: attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas veidoti peļņas nolūkos Piedāvājumu atlase: integritāte, kvalitāte, līdzsvars (starp ļoti jaunām idejām un komerciālo dzīvotspēju) Mazajiem uzņēmumiem ir jāpieder īpašuma tiesībām (stimuls), sabiedriskajām programmām tās ir jāaizsargā Jāveido tā, lai tā papildinātu un tiktu koordinēta ar privātā riska kapitālu (biznesa eņģeli, riska kapitāls, u.c.)

34 Gūtās atziņas(turp.) Ir jābūt universitātēm raksturīgai programmas daļai, vai atsevišķai (saistītai) programmai (kā STTR), lai risinātu ĪT un veicinātu blakusuzņēmumus Jāsaskaņo ar reģionālajām/vietējām biznesa atbalsta programmām Informēšana ir nepieciešama, lai uzturētu programmu augstā līmenī (jaunas asinis) Informēšana (nevis kvotas), lai panāktu ģeogrāfisku izplatību- palīdz veidot politisko atbalstu Programas elastīgums, kur tas ir iespējams: vietējā iniciatīva

35 SBIR & STTR Programmas ASV Mazo uzņēmumu pārvaldes Tehnoloģiju birojs
Papildus informācija: Apmeklējat atsevišķas aģentūru mājas lapas Starpaģentūru mājas lapa: Ronald S. Cooper (202)


Lejuplādēt ppt "Mazu firmu inovāciju finansēšana ASV"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma