Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

SKOLA - PAGASTA KOPIENAS MŪŽIZGLĪTĪBAS VEICINĀTĀJA

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "SKOLA - PAGASTA KOPIENAS MŪŽIZGLĪTĪBAS VEICINĀTĀJA"— Prezentācijas transkripts:

1 SKOLA - PAGASTA KOPIENAS MŪŽIZGLĪTĪBAS VEICINĀTĀJA
Malienas pamatskolas pieredzes stāsts. Jaunannas pamatskolas pieredzes stāsts. Skola kā kopienas resurss. Tas ir veids, kā ikviena skola var parādīt, ka tai rūp skolēni, viņu ģimenes un visi pārējie apkārtnes ļaudis; ka tās pedagogi ir profesionāļi un interesanti cilvēki, kam ir ko piedāvāt, un kuri paši atvērti jaunai pieredzei. Mūžizglītība- izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iegūt un/vai pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo izglītību.

2 ĪSS KOPSAVILKUMS PAR PAVEIKTO
Mērķauditorija- Malienas pagasta iedzīvotāji: Pamatskolas skolēni, skolēnu vecāki; Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, viņu vecāki; Pagasta pensionāri, Jaunieši; Audžuģimenes; Darbspējīgie iedzīvotāji.; Iedzīvotāji no kaimiņu pagastiem- Mālupes, Annas, Jaunalūksnes. Noorganizēti tālākizglītības kursi pieaugušajiem- angļu valoda bez un ar priekšzināšanām, datorkursi, datorkursi senioriem, projektu izstrāde, dārzkopība, rokdarbu darbnīca, kulinārija, gleznošana; Atbalsts ģimenēm un pirmsskolas vecuma bērniem-regulāras, īslaicīgas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu pieskatīšana pieaugušo kursu laikā, izglītojoši semināri vecākiem, audžuģimeņu atbalsta kustība.

3 Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana visu vecumu cilvēkiem- sporta nodarbības, ārstnieciskā vingrošana, trenažieru brīva pieeja, pasākumi, talkas; ILGLAICĪGAS INVESTĪCIJAS- Materiāli tehniskās bāzes pilnveide- sadzīves tehnikas, datortehnikas mēbeļu, sporta inventāra, mūzikas instrumentu iegāde, rokdarbu darbnīcas izveide; Dažādās projekta aktivitātēs piedalījušies gandrīz 300 cilvēku; Apliecības par dažādu kursu programmu apgūšanu saņēmuši cilvēki; Par paveikto, veiksmēm un neveiksmēm projekta laikā un arī šodien informācija interneta vietnē Citāti no iedzīvotāju teiktā: Nodarbībās es esmu guvusi apliecinājumu savai varēšanai’, vēlmi pilnveidot sevi vēl un vēl, iemācījusies daudz jaunu, noderīgu lietu un ieguvusi jaunus draugus; Esmu ļoti pateicīga, jo varu apgūt datorzinības savā dzīvesvietā; Esmu priecīga, ka reizi nedēļā «izeju cilvēkos».;

4 Pēc projekta īstenošanas
Palielinājies skolas kopējais darba laiks; Skolā esošie resursi (datori, sporta, mūzikas utt.) ir ilgāku laiku pieejami skolēniem; Skolā esošie resursi ir kļuvuši pieejami apkārtnes iedzīvotājiem; Skolā biežāk iegriežas vietējie iedzīvotāji; Skolēni labāk pazīst apkārtnes cilvēkus; Pašvaldība ir atbalstoša un labāk izprot skolas darbību; Skolotājs ir apjautis, ka darbs var būt arī citādāks, daudz radošāks. Ar pieaugušajiem strādāt ir interesanti! Vecāki un citi ģimenes locekļi labāk izprot skolas darbu; Notiek paaudžu tuvināšanās; Vasarās, brīvdienās un citā no tiešā mācību procesa brīvajā laikā skolēni labprāt nāk uz skolu, lai pavadītu brīvo laiku.; «Jālauza galva» par aktivitāšu ilgtspēju un jaunu finanšu resursu piesaisti.

5 Malienas pamatskola kā vietējās sabiedrības izglītības un sociālā atbalsta centrs
Atbalsts bērniem un ģimenēm- individuālās psihologa konsultācijas un nodarbības, logopēda pieejamība, brīvā laika pavadīšanas istaba «Kabata», audžuģimeņu atbalsta kustība; Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām paaudzēm- sports, pulciņi; Papildizglītošanās iespējas visiem interesentiem- apmācības, kursi – Rokdarbu darbnīca- apģērba labošana un šūšana, adīšana uz adāmmašīnām, datordizains. Sadarbība ar vietējās iniciatīvas grupām, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem (Pagasta pensionāru apvienība, Audžuģimeņu atbalsta kustība, Biedrība «Mēs-Malienai», Nodibinājums «Malienas skolas fonds», Sociālais aprūpes centrs «Alūksne», Biedrība «Ērmaņu muiža», I.Bleiere, G.Šķenders)

6 Nodarbību jomas – studijas Jaunannas pamatskola
Tematiskās: uzņēmējdarbības, projektu un personāla vadības, Latviskās dzīvesziņas Pirmskolas: estētikas un vasaras skoliņa, angļu valodas nodarbības, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem Pilsoniskās līdzdalības: talkas Sporta: ielu vingrošana, tūrisms, sporta spēles, nūjošana, pilates, joga Mākslas: keramika, rokdarbi, netradicionālā veidošana Mūzikas: ģitārspēle, sitaminstrumentu spēle, sieviešu vokālais ansamblis Teātra un deju: bērnu un vecāku teātra klubiņš, mūsdienu deju, dejas valodas, aktiermeistarības


Lejuplādēt ppt "SKOLA - PAGASTA KOPIENAS MŪŽIZGLĪTĪBAS VEICINĀTĀJA"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma