Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Praktiskie piemēri skolās vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanas jomā Konference „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par dalītas.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Praktiskie piemēri skolās vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanas jomā Konference „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par dalītas."— Prezentācijas transkripts:

1 Praktiskie piemēri skolās vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanas jomā
Konference „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par dalītas atkritumu apsaimniekošanas ieviešanas procesiem savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā” Ieva Veģere, VIA gada 29. oktobris

2 Nozīmīgākās organizācijas vides izglītošanā par atkritumu tēmu
Latvijas Zaļais punkts “Zaļā Josta” Vides izglītības fonds/Ekoskolas Bērnu vides skola/projekts “Dabas vērotāji” SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”

3 Nozīmīgākās organizācijas vides izglītošanā par atkritumu tēmu
Izglītības un zinātnes ministrija/ Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs (interešu izglītība un audzināšanas darba sistēmas darbība un attīstība) Vides Ministrija/vides konkursi skolām Baltijas Vides forums

4 Praktiskie piemēri skolās vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanas jomā

5 ZAAO Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldību dibināts uzņēmums (1998. gads)
km2 ~ iedzīvotāju

6 Vides izglītības aktivitātes skolās, bērnudārzos
Vides projekts “Cilvēks vidē” konkursi Semināri skolēniem un skolotājiem Vides nometņu organizēšana Mācību ekskursijas CSA poligons “Daibe” Mācību līdzekļi vides izglītībā

7

8 Vides projekts “Cilvēks vidē”
Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Skolas ZAAO piedāvātos konkursus realizē dažādos veidos. Lielākā daļa tiek integrēta mācību priekšmetu stundās, audzināšanas stundās, interešu izglītībā (piem., vides pulciņā), projektu nedēļās un papildus ārpus mācību stundu laika. Izvēlētā tēma tiek iekļauta arī vides olimpiāžu darbos.

9 Vides projekts “Cilvēks vidē” noslēguma pasākumi
Cēsu 2.pamatskolā (skolas) Cēsu pils parkā (bērnudārzi)

10 Piedalīšanās ZAAO vides projektā 2007./2008.m.g.
Skolas Bērnudārzi Skaits/ ZAAO reģionā Cēsu rajons 19 39 4 12 Limbažu rajons 9 21 7 10 Valmieras rajons 11 31 8 16 Valkas rajons 13 22 KOPĀ 53 112 27 50 47% 54%

11 Semināri 2008./2009.m.g. ZAAO piedāvā skolām vides mācību stundu „Cilvēks, vide, atkritumi”, kas ietver tēmas: „Resursi-Prece- Patērētājs” Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Ziemeļvidzemes reģionā; Atkritumu ietekme uz vidi, cilvēka veselību; Šķiroto atkritumu cikls;

12 Semināri Semināri Nometne gada augusts

13 Ekskursija cieto sadzīves atkritumu poligons „Daibe”,
Skolēni un skolotāji apmeklējot poligonu iegūs priekšstatu par videi draudzīgu sadzīves atkritumu noglabāšanu, kā arī varēs apskatīt šķiroto atkritumu līniju, kurā šķirotie atkritumi tiek sagatavoti tālākai transportēšanai uz pārstrādi.

14 Ekskursija CSA poligons “Daibe”

15 Mācību līdzekļi vides izglītībā
ZAAO ir izstrādājusi un izdevusi vairākus mācību palīglīdzekļus, kuri veiksmīgi tiek izmantoti Ziemeļvidzemes reģiona izglītības iestādēs. Mācību materiāli palīdz veiksmīgāk apgūt vides tēmu „atkritumi” un integrēt to dažādu mācību priekšmetu saturā. Mācību materiāli tapuši sadarbībā ar reģiona skolām un bērnudārziem un sadarbības partneriem - Latvijas Zaļo punktu, Baltijas Vides forumu un Latvijas vides aizsardzības fondu.

16 Mācību līdzekļi vides izglītībā
Spēle Eko cirks “Atkritumu šķirošana” 2005 “Šķiroto atkritumu ceļš” 2006 Sērija “Cilvēks vidē” 2004

17 Mācību līdzekļi vides izglītībā
Sadarbībā ar PII “Mežmaliņa”, Priekuļu pagasts (2007) Buklets “ Šķiroto atkritumu ceļš” (2007)

18 Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Praktiskie piemēri skolās vides izglītībā atkritumu apsaimniekošanas jomā Konference „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par dalītas."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma