Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

SPĒKA MOMENTS. F Darbā izmantoti A. Šablovska sastādītie uzdevumi ar atrisinājumiem un veidotās animācijas. A.Šablovskis.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "SPĒKA MOMENTS. F Darbā izmantoti A. Šablovska sastādītie uzdevumi ar atrisinājumiem un veidotās animācijas. A.Šablovskis."— Prezentācijas transkripts:

1 SPĒKA MOMENTS. F Darbā izmantoti A. Šablovska sastādītie uzdevumi ar atrisinājumiem un veidotās animācijas. A.Šablovskis

2 Aprēķini spēku F2 ? Aprēķini spēku F4 ? 1) F1=4N F2-? 2) F4-? F1=2N
A.Šablovskis

3 Aprēķini spēku F2 ? Aprēķini spēku F4 ? 1) M1 – M2 = 0 M1 = M2 F1=4N
l1=3 l2=2 M1 = M2 F1=4N F2-? F1∙ l1 = F2∙l2 F2 = F1∙l1 l2 F2 = 4∙3 2 = 6N 2) Aprēķini spēku F4 ? l4=4 l1=3 l2=1 l3=3 F1=2N F2=4N F3=3N F4-? M1 + M2 – M3 – M4= 0 M1 + M2 = M3 +M4 F1∙l1 + F2∙l2 = F3∙l3 + F4∙l4 2∙3 + 4∙1 = 3∙3 + F4∙4 =4∙ F4 4 F4 = 1 F4 = 0,25 N A.Šablovskis

4 Kādam jābūt spēkam F1 lai svira būtu līdzsvarā ?
m=0,5kg F1-? F2= 3N A.Šablovskis

5 Kādam jābūt spēkam F1 lai svira būtu līdzsvarā ?
_ m=0,5kg F2= 3N F3=mg=5N l2=1 l3=2 _ F1-? l1=4 + Uzzīmē smaguma spēku kravai un nosaki kuri spēka momenti ir pozitīvi, kuri negatīvi! ( Ja spēks griež sviru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, tad moments ir pozitīvs, bet ja pulksteņa rādītāja virzienā ,tad negatīvs. ) Nosaki spēku plecus katram spēkam nosacītās vienībās ! Uzraksti sviras līdzsvara noteikumu svirai un izsaki spēka momentu M1 ! M1 - M2 - M3 = 0 M1 = M2 + M3 Spēka momentus aizvieto ar M = F∙ l ! Izrēķini spēku F1 ! F1 = 13 4 = 3,25N F1∙ l1 = F2∙ l 2+ F3∙l3 F1∙4 = 3∙1 + 5∙2 4 F1 = 13 A.Šablovskis

6 Uz 120 cm garu stieni, kura masa 400g, darbojās spēki kā parādīts zīmējumā. Aprēķināt spēku F2 .
F1=10N F3=7N A.Šablovskis

7 Uz 120 cm garu stieni, kura masa 400g, darbojās spēki kā parādīts zīmējumā. Aprēķināt spēku F2 .
+ l1=0,4m l4=0,2m l3=0,8m F2-? _ l2=0,6m F1=10N F3=7N + F4 =mg=4N _ 0,2m Uzzīmē smaguma spēku un nosaki tā vērtību! F4= mg = 0,4∙10 = 4N 120cm 6 =20cm = 0,2m Nosaki stieņa vienas garuma vienības vērtību ! Nosaki spēku plecus ! l1= 2∙0,2=0,4m l4=0,2m l2=3∙0,2 = 0,6m l3=4∙0,2 = 0,8m Uzraksti sviras līdzsvara noteikumu svirai, ievērojot zīmes, un izsaki spēka momentu M2 ! M1 - M4 + M2 –M3 = 0 M2 = - M1 + M4 +M3 F2 l2= - F1l1 + F4l4 +F3l3 F2∙0,6 = - 10∙0,4 + 4∙0,2 +7∙0,8 0,6F2 = 2,4 F2 = 4N A.Šablovskis

8 Stienis, kura masa 600g, atbalstīts punktā O kā parādīts zīmējumā
Stienis, kura masa 600g, atbalstīts punktā O kā parādīts zīmējumā. Cik liels spēks un kādā virzienā jāpieliek punktā A, lai stienis būtu līdzsvarā? A O A.Šablovskis

9 Stienis, kura masa 600g, atbalstīts punktā O kā parādīts zīmējumā
Stienis, kura masa 600g, atbalstīts punktā O kā parādīts zīmējumā. Cik liels spēks un kādā virzienā jāpieliek punktā A, lai stienis būtu līdzsvarā? F2-? _ A O l2 =4 l1=1 F1 = mg = 6N + F1 = mg = 0,6∙10= 6N Iezīmē smaguma spēku un nosaki tā vērtību! Iezīmē spēku F2 tā, lai svira būtu līdzsvarā ! Uzraksti momentu likumu svirai un aprēķini F2 ! F2= F1 l1 l2 F2= 6∙1 4 = 1,5N - M2 + M1 = 0 M1 = M2 F1 l1 = F2 l2 A.Šablovskis

10 Uz sviru, kuras masa 800g un garums 4 metri , darbojas spēki tā, kā parādīts zīmējumā. Kādam jābūt spēkam F2 sviras līdzsvara gadījumā? F3=5N F1=2N F2-? Nosaki sviras vienas garuma vienības vērtību ! 4 =0,5m 8 A.Šablovskis

11 Uz sviru, kuras masa 800g un garums 4 metri , darbojas spēki tā, kā parādīts zīmējumā. Kādam jābūt spēkam F2 ,sviras līdzsvara gadījumā? _ F2-? F1=2N F3=5N + F4=0,8∙10=8N _ + Iezīmē smaguma spēku un to aprēķini ! 4m 8 =0,5m Nosaki sviras vienas garuma vienības vērtību ! Nosaki spēku plecus ! l1= 5∙0,5=2,5m l2=2∙0,5 =1m l3=3∙0,5=1,5m l4=1∙0,5=0,5m Uzraksti sviras spēka momentu likumu un aprēķini spēku F2 ! M1 + M4 - M2 - M3 = 0 2∙2,5 + 8∙0,5 -F2∙1 - 5∙1,5 =0 F2 = 1,5 N Pārbaudi iegūto rezultātu! 2∙2,5 + 8∙0,5 -1,5∙1 - 5∙1,5 =0 9 – 9 =0 A.Šablovskis

12 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas sk. A.Šablovskis .
Paldies par darbu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas sk. A.Šablovskis . A.Šablovskis


Lejuplādēt ppt "SPĒKA MOMENTS. F Darbā izmantoti A. Šablovska sastādītie uzdevumi ar atrisinājumiem un veidotās animācijas. A.Šablovskis."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma