Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

40. Ienākumu sadale.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "40. Ienākumu sadale."— Prezentācijas transkripts:

1 40. Ienākumu sadale

2 Transfertmaksājumi Ir tieši valsts maksājumi, par kuriem netiek prasītas nekāds preces vai pakalpojumi (piemēram: pensijas, pabalsti)

3 Ienākumi Kopējie naudas ieņēmumi, kurus gūst mājsaimniecība noteiktā laika periodā.

4 Ienākumu nevienmērības sadales cēloņi:
darba tirgū nav pieprasīti invalīdi, mazkvalificēti strādnieki, veci, darba nespējīgi cilvēki un “sīkie”, kuri nav darbaspējīgi; Cik pieprasīta ir produkcija, kuras ražošanā ir nodarbināts strādājošais; Atšķirīgās spējas; Atšķirīgā izglītība un kvalifikācija; Atšķirīgā spēja uzņemties risku un izvairīties no riska; Darba specifiskais raksturs; Īpašums; Kundzība tirgū; Laime, veiksme, pazīšanās, diskriminācija u. C.

5 Džinī koeficents Ienākumu nevienlīdzības rādītājs;
Iegūst, salīdzinot grupas ar viszemākajiem un visaugstākajiem ienākumiem; Jo lielāks ir Džinī koeficents, jo lielāka ir nevienlīdzība ienākumu sadalē.

6 Ienākumu diferenciāciju Latvijā ietekmējušie apstākļi:
Atšķirības darba samaksā dažādās nozarēs; Atšķirīga darba samaksa dažādos Latvijas reģionos; ievērojami atšķiras vīriešu un sieviešu darba samaksas.

7 Ienākumu ietekme uz patēriņu un uzkrāšanu
Ienākumi = patēriņš + uzkrājums; Iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem ? Uzkrājums; Ienākumi un uzkrājumi ģimenēs ar augstākiem ienākumiem

8 Engela likums Pieaugot mājsaimniecības ienākumiem, palielinās izdevumu summa patēriņa preču iegādei, bet izdevumu struktūrā samazinās izdevumu īpatsvars pārtikas preču iegādei.

9 Mūsdienās sabiedrības neiedalās šķirās, bet gan slāņos:
Nabadzīgie- cilvēki ar zemiem ienākumiem; Vidusslānis- cilvēki ar stabiliem, drošiem ienākumiem (tikai 20-30% tiek izdots pārtikas preču iegādei no visiem ienākumiem); Bagātie- cilvēki ar augstiem ienākumiem

10 41. Nabadzība.

11 Nabadzība Stāvoklis, kad cilvēki gūst mazus ienākumus, viņu uzkrātā bagātība ir niecīga un viņi nespēj apmierināt pat visnepieciešamākās vajadzības.

12 Iztikas minimums Ienākumu robeža
Cilvēki, kuri saņem mazāk par iztikas minimumu, ir nabadzīgi; Tas parāda, kāda summa jāiztērē katram cilvēkam, lai iegādātos visnepieciešamākās preces un pakalpojumus, ko sauc par patēriņa grozu ( )

13 Citi, ka vainīgi paši nabadzīgie.
Kā novērst nabadzību? Daži uzskata, ka nabadzība ir jānovērš valstij, jo tā radusies sociālekonomisku apstākļu dēļ. Citi, ka vainīgi paši nabadzīgie.

14 42. Nodokļi.

15 Nodoklis - Ar likumu noteikts obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldību budžetā (pamatbudžetā vai speciālajos budžetos)

16 Nodoklis ir Maksājums, kas ir noteikts ar likumu;
Tas ir obligāts maksājums visiem uz kuriem tas attiecas; Maksājums nonāk valsts vai pašvaldības budzetā.

17 Latvijā nodokļu vai nodevu sistēmu veido
Valsts nodokli, ar kuriem apliekamos objektus un likumus nosaka Saeima; Valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu “ Par nodokļiem un nodevām”; Pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu par pašvaldību lēmumu.

18 Valsts nodokļu veidi Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Uzņēmumu ienākumu nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Akcīzes nodoklis Muitas nodoklis Dabas resursu nodoklis Izložu un azartspēļu nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb sociālais nodoklis Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis Elektroenerģijas nodoklis

19 Latvijā nodokļu vai nodevu sistēmu veido
Valsts nodokli, ar kuriem apliekamos objektus un likumus nosaka Saeima; Valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu “ Par nodokļiem un nodevām”; Pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu par pašvaldību lēmumu.

20 Valsts nodeva Obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldības budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas komercdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētajiem speciālajiem mērķiem (ceļu, ostu, sakaru sistēmas uzturēšanai, attīstībai, iedzīvotāju un dabas ekoloģiskajai aizsardzībai, teritorijas labiekārtošanai u.c.)

21 Latvijā nodokļu vai nodevu sistēmu veido
Valsts nodokli, ar kuriem apliekamos objektus un likumus nosaka Saeima; Valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu “ Par nodokļiem un nodevām”; Pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu par pašvaldību lēmumu.

22 Pašvaldību nodevas Tās var būt par izklaidēm, tirdzniecību publiskās vietās, dzīvnieku turēšanu, reklāmu, afišu izvietošanu, būvatļauju saņemšanu u.c.

23 Nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi.
MD –izkonspektēt – 210. lpp.

24 Ienākuma nodokļa likmes
Progresīvā –lielāki ienākumi, lielāka nodokļu likme Proporcionālā –nodokļu likme nemainās no ienākumu lieluma Regresīvā –lielāki nodokļi, mazāka nodokļu likme.

25

26 Tiešie un netiešie nodokļi
Apliek fizisku personu un uzņēmumu gūstot ienākumus un īpašumu. (piem.: iedzīv. Ienāk. nod., uzņēm. ienāk,. nod., nekustamā īpaš. Nod.) Apliek preces un pakalpojumus (PVN, akcīzes nod, muitas nod.)

27

28

29

30 43. Nodokļu veidi un to aprēķināšana

31

32 Sociālais nodoklis Ar to apliek visus ienākumus kurus gūst no darba devēja (arī prēmijas un piemaksas)

33 IIN – 25% Soc. Nod. – 11% Neapliekamais minimums – 45 Ls Atvieglojums par apgādājamo Ls

34 Izmaiņas algas nodokļos
2011.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme būs 25 % līdzšinējo 26 % vietā.  Ar 2011.gada 1.janvāri obligāto iemaksu likme darba ņēmējam vispārīgajā gadījumā ir 35,09 %, kur darba devējs maksā 24,09, bet darba ņēmējs – 11 %. Iepriekš darba ņēmēja daļa bija deviņi %.

35 Šā gada februārī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi bijuši vien 36 miljoni latu, kas ir zemākie kopš 2004.gada sākuma, biznesa portālam "Nozare.lv", atsaucoties uz Valsts kases datiem, norādīja "Citadele Asset Management" Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs Zigurds Vaikulis. Vēl šā gada janvārī PVN ienākumi veidoja 100 miljonus latu.


Lejuplādēt ppt "40. Ienākumu sadale."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma