Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Studentu pieredze pārejas procesā no mācībām vidusskolā uz studijām.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Studentu pieredze pārejas procesā no mācībām vidusskolā uz studijām."— Prezentācijas transkripts:

1 Studentu pieredze pārejas procesā no mācībām vidusskolā uz studijām.
Kaspars Salenieks Kristiāns Samušs Matīss Baumanis

2 Prezentācijas saturs Izmaiņas, ar kurām students saskaras
Studentu pieredze pārejas procesā Studentu spēja būt sekmīgam Secinājumi Ieteikumi

3 Izmaiņas salīdzinājumā ar vidusskolu
Kontaktstundu skaits Patstāvīgā darba apjoms Mācību režīms Teorētiskās lekcijas Kontroles mehānismi

4 Kontaktstundu skaits Vidusskolā tiešais kontaktstundu skaits 36 mācību stundas Studentos vēl nav sapratnes par patstāvīgā darba apjomu Students neizmanto visu paredzēto laiku studēšanai Kontaktstundu skaits nav pietiekams

5 Patstāvīgais darbs Skolēnu patstāvīgā darba apjoms sekmīgam vērtējumam nepārsniedz 1/2 no kontaktstundu skaita Students nesaprot, ko nozīmē patstāvīgi studēt, tas arī netiek kontrolēts Paredzētie rezultāti atšķirās no reālajiem Pirmā kursa studenti neizmanto visu paredzēto laiku patstāvīgā darba veikšanai

6 Mācību režīms Skolās mācības notiek 5 dienas nedēļā, pilnās dienās
Studenti: dienas bez mācībām uztver kā brīvas; dienas ar 1 lekciju uztver kā sabojātas; Studenti nepavada visu paredzēto laiku studējot «Brīvo dienu» skaits un neveiksmīgs plānojums atstāj negatīvas sekas

7 Teorētiskās lekcijas Skolās teorija un praktisko uzdevumu risināšana notiek saistīti Studentiem šie mācīšanās veidi ir dalīti Studenti redz mazāku saistību starp teoriju un praksi Studenti par «vērtīgākām» uzskata praktiskās nodarbības

8 Kontroles mehānismi Skolās pastāv dažādi apmeklējuma un sekmības kontroles mehānismi Studenti nejūt kontroli pār: sekmēm; apmeklējumu; Studenti neredz šo rīku iespaidu uz atzīmēm Rīki nepilda savus uzdevumus

9 Secinājumi Kontaktstundu skaits nav pietiekams
Patstāvīgā darba apjoms ir pārlieku pieaudzis Studiju darba organizācija neveicina sekmību Teorētiskās un praktiskās nodarbības ir pārlieku sadalītas Nav kontroles mehānismu, kas veicinātu studentu sekmju uzlabošanos

10 Ieteikumi Kontaktstundu skaitu samazināt vairākos soļos
Patstāvīgā darba apjomu palielināt racionāli Plānošanā izvairīties no dienām ar 1 lekciju Sasaistīt praktiskās un teorētiskās lekcijas Lietot esošos kontroles mehānismus Attīstīt jaunus stimulējošus mehānismus

11 Izmantotie avoti Vispārējās izglītības likums ( Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem ( RTU SP projekta «Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana» veiktais «Studentu apmierinātības pētījums»

12


Lejuplādēt ppt "Studentu pieredze pārejas procesā no mācībām vidusskolā uz studijām."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma