Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Andželika Kāle Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Andželika Kāle Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”"— Prezentācijas transkripts:

1 Andželika Kāle Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”
Bērnu personības attīstība pirmskolas un sākumskolas vecumposmos. Biežāk sastopamā aktuālā problemātika bērnu attīstībā. Andželika Kāle Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”

2 „Dzīve kustas diezgan ātri, un ja mums nav iespējas pastāvēt un paskatīties, tad tā paiet mums garām”

3 Vecumposmu iedalījums
Pirmais dzīves gads Mazbērna periods 1-3 Agra bērnība 3-5 Pirmskolas vecums 5-7 Jaunākais skolas vecums 8-10 Pusaudzis 11-15 Jaunietis16-18 Pieaudzis cilvēks Vecums

4 Apskatāmie vecumposmi
• Agrās bērnības 3-5 • Pirmskolas vecums 5-7 • Jaunākais skolas vecums 8-10

5 Personības attīstība pa sfērām

6 Fiziskā attīstība 3-5 Lielās kustības- attīstās koordinācija un līdzsvars Smalkā motorika- zīmē, griež, skrūvē, attīstās pincetes satvēriens Spēj apģērbties, apgūst pašapkalpošanās iemaņas Veidojas seksuālā identitāte Trešā gada krīzes jaunveidojums ir tendence darboties patstāvīgi, taču līdzīgi tam, kā to dara pieaugušais, jo tas joprojām ir paraugs

7 5-7 Lielās kustības- koordinācija un līdzsvars stabilizējas Spēj stāvēt uz vienas kājas, lēkt galopā Smalkā motorika strauji attīstās Daudz fiziskās enerģijas

8 Sākumskola Pārvalda savas ķermeņa kustības, spēj veikt sarežģītas kustības un saskaņot ķermeni Daudz fiziskās enerģijas Labi attīstīta smalkā motorika

9 Emocionālā attīstība 3-5 Bailes no pamešanas
Aizvien vairāk spēj izteikt domas un jūtas vārdos Parādās empātija Pieaug spēja identificēt jūtas Egocentrisks

10 5-7 Bailes no pamešanas sāk mazināties, Spēj spēlēt iztēlošanās spēles, Sāk lietot argumentāciju un attaisnojumus

11 Sākumskola Dominē eksistenciālas bailes Prot nosaukt savas emocijas, atpazīst emocijas pēc niansēm, Prot savas emocijas savaldīt Sākumskolas beigās pieaugušo vēlmes kļūst mazāk aktuālas Mazinās egocentrisms Aktualizējas fantazēšana

12 Sociālā attīstība 3-5 Veidojas „es” izjūta
Vēlme būt kopā ar vienaudžiem Spēlē lomu spēles 5-7 Veidojas mijiedarbība ar pieaugušajiem sociāli pieņemtā formā Lomu spēles kļūst vadošas Draugs – nedraugs jēdzieni Sākumskola Sāk parādīties atstumto un līderu problēmas zēnu un meiteņu “kari “ apgūst sociālās lomas vienaudžu vidū

13 Garīgā attīstība 3-5 Parādās izpratne „es” „citi”
Dabīga ziņkārība, izzināšana 5-7 Saskatot mērķi spēj piepūlēt gribu, lai to realizētu Gatavs brīnumiem, spēj pārvarēt šķēršļus Sākumskola Spēj motivēt sevi konkrētiem mērķiem Personīgās morāles izveidošanās

14 Intelektuālā attīstība
3-5 strauja prāta un intelekta attīstība var būt grūtības saskaņot ar valodas attīstību uzskatāmi konkrētā domāšana 5-7 strauji palielinās simbolu un vārdu krājums veic darbus pēc parauga Sākumskola Spēj veikt darbības pēc mutiska apraaksta Veidojas abstrakti loģiskā domāšana

15 Personiskā attīstība 3-5
Tēvs un māte ir svarīgākie cilvēki, lai noteiktu personīgās robežas Vadošais motīvs atturēt sevi no darbības ir uzslava(attur sevi no „es gribu..”)

16 5-7 Veidojas izpratne par savu vietu sabiedrībā Veidojas apkārtējo cilvēku izvērtēšana iepazīstot savu un citu lomas Sākumskola Ir noteikta vieta savā grupā Diferencē fizisko raksturojumu no garīgā Ir noteikts pašvērtējums

17 Valodas attīstība un komunikācija ar valodas palīdzību
Šobrīd veiktie pētījumi ir atklājauši, ka dažkārt bērniem ir grūti iegaumēt un saglābāt verbālo informāciju. Nereti tas notiek cerebrālo traucējumu dēļ, kad ir grūtības organizēt runas orgānu darbību un verbāli komunicēt. Iemesls var būt arī problēmas sajūtu uztverē, ķermeņa valodas izmantošanā un skaņu vokalizēšanā.

18 kā arī četri pamatelementi-
Lai bērns būtu gatavs mācību procesam nepieciešama pilnvērtīga attīstība visos līmeņos, kā arī četri pamatelementi- struktūra, iesaistīšana, gādība, izaicinājums

19 Vispārīgie attīstības pamatbloki

20 Biežākā sastopamā aktuālā problemātika bērnu attīstībā
Sākotnējās piesaistes traucējumi Dzīves temps Attālināšanās no dabas Dzimuma īpatnību respektēšana Attīstīto tehnoloģiju un senās cilvēka dabas izlīdzsvarošana

21 Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Andželika Kāle Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei”"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma