Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Izmaiņas dabas resursu nodokļa aprēķināšanā un maksāšanā no 2009

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Izmaiņas dabas resursu nodokļa aprēķināšanā un maksāšanā no 2009"— Prezentācijas transkripts:

1 e-pasts: rudite.vesere@vidm.gov.lv
Izmaiņas dabas resursu nodokļa aprēķināšanā un maksāšanā no 2009.gada 1.janvāra Rudīte Vesere, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietniece Tālrunis e-pasts:

2 Dabas resursu nodokļa likums
Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi : Pieņemti Saeimā 2008.gada 8.maijā; Pieņemti Saeimā 2008.gada 14.novembrī.

3 Videi kaitīgas preces (6.pielikums);
Nodokļa objekti: Videi kaitīgas preces (6.pielikums); Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi (7.pielikums); ogles, koksu un lignītu (brūnogles) (9.pielikums).

4 Nodokļa maksātājs ir persona, kura (1):
... pirmā Latvijas Republikas teritorijā: realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu) vai ogles, koksu un lignītu (brūnogles), kā arī pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno iepakojumu; savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot, vai iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot

5 Nodokļa maksātājs ir persona, kura (2):
... pirmā Latvijas Republikas teritorijā: sniedzot pakalpojumu, pievieno iepakojumu izstrādājumam, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja (piemēram, ķīmiskā tīrītavā iztīrīta mēteļa maiss, kurā klients saņem savu iztīrīto mēteli) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto ogles, koksu un lignītu (brūnogles), izņemot ogles, koksu un lignītu (brūnogles), kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot;

6 Nodokļa maksātājs ir persona, kura (3):
... Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas gatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas

7 Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem (1)
Plastmasas maisiņiem, ko pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno tirgotājs, neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 24.pantā. Augstāk minētajiem plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7.pielikumā atkarībā no izejmateriāla. Ja preces tiek realizētas plastmasas maisiņos, kuros tirgotājs tās safasējis un iepakojis pirms novietošanas tirdzniecības vietā, šiem plastmasas maisiņiem piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 7.pielikumā.

8 Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem (2)
Nodokļa likmes plastmasas maisiņiem, kurus pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu pirkumam pievieno tirgotājs, neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem tiek iekasēta atsevišķa samaksa: maisiņiem, kuru viena maisiņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz 3 kilogramus), — 2,60 latu par vienu kilogramu; maisiņiem, kuru viena maisiņa svars ir lielāks par 0,003 kilogramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz 3 kilogramus), — 0,80 latu par vienu kilogramu. Plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti no bioplastmasas, no 2008.gada 1.janvāra piemēro tādu pašu nodokļa likmi kā par iepakojumu no koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem (0,15 latu par vienu kilogramu – 2008./2009.gadā) – noteikts likuma 7.pielikumā. Plastmasas maisiņiem, kas izgatavoti no oksi-sadalāmās plastmasas, no 2009.gada 1.janvāra piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7.pielikuma 2.tabulas 5.pozīcijā (0,45 latu par vienu kilogramu) .

9 Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem (3)
Bioplastmasa ir bioloģiski noārdāma plastmasa (biopolimērs), kuras sastāvdaļas pilnībā vai gandrīz pilnībā iegūtas no atjaunojamām izejvielām.

10 Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem (4)
Oksi-sadalāmā plastmasa ir plastmasa (polimērs), kura iegūta no neatjaunojamām izejvielām un skābekļa un gaismas ietekmē sadalās sīkās sastāvdaļās, bet nav bioloģiski sadalāma (kompostējama).

11 Izmantojams otrreizējai pārstrādei
Marķējumā iekļauts vispārīgais otrreizējās pārstrādes grafiskais simbols vai vienkāršots vispārīgais otrreizējās pārstrādes grafiskais simbols un attiecīgā iepakojuma materiāla ciparu kods, kuru ievieto grafiskajā simbolā, un/vai saīsinājums, kuru novieto zem grafiskā simbola.                                                                                             

12 Prasības stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.
Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem – Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi (24.panta sestā daļa) (5) Iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, uz kuriem nav norādīta normatīvajos aktos noteiktā informācija (marķējums) par to, ka iepakojums un trauki ir no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta likuma 7.pielikuma 2.tabulas 2.punktā iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no plastmasas (polimēru) izejmateriāliem. Prasības stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

13 Ministru kabinetam līdz 2009.gada 1.aprīlim jānosaka:
Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem – Dabas resursu nodokļa likuma grozījumi (24.panta trešās daļa 8.punkts un Pārejas noteikumu 19.punkts) (6) Ministru kabinetam līdz 2009.gada 1.aprīlim jānosaka: no bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un šiem galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu.

14 Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem (7)
Pēdējos septiņos gados palielinājies plastmasas iepakojuma patēriņa apjoms. Plastmasas iepakojuma izmantošana šajā laikā palielinājusies no 19 līdz 25 procentiem. Plastmasa atšķirībā no papīra dabā sadalās ļoti ilgi, bet šobrīd lētāks ir tieši plastmasas iepakojums.

15 Dabas resursu nodoklis par plastmasas iepirkumu maisiņiem (8)
Dānija – nodoklis par plastmasas maisiņiem – 2,95 EUR par vienu kilogramu; Ungārija - nodoklis par plastmasas maisiņiem – atkarībā no maisiņa tilpuma 0,01 līdz 0,1 EUR par vienu gabalu; Malta - nodoklis par plastmasas maisiņiem – 0,14 EUR par vienu gabalu; Īrija - nodoklis par plastmasas maisiņiem 2002.gada 1.janvāra 0.15 EUR par vienu gabalu, sākot no 2007.gada 1.jūlija – 0,22 EUR par vienu gabalu. Īrijā 2002.gada sākumā polietilēnu maisiņi tika aplikti ar pietiekoši lielu nodokli, lai iedzīvotāji samazinātu to lietošanu. Pircējiem vairs nebija pieejami bezmaksas polietilēna maisiņi, bet pastāvēja iespēja tos iegādāties par neraksturīgi lielu summu.

16 Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim
Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem līdz 2008.gada 31.decembrim Nr. p.k. Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim (Ls par 1 kg materiāla) Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim Likme laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 1. No stikla izejmateriāliem 0,04 0,16 0,20 2. No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas izejmateriāliem 0,10 0,40 0,60 3. No metāla izejmateriāliem 0,06 0,24 0,45 4. No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem 0,012 0,05 0,15 Piezīme. Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) nodokļa likmi piemēro atbilstoši materiālam, kas svara ziņā ir pārākumā.

17 Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra
Nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no 2009.gada 1.janvāra Nr. p.k. Preces un izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra (Ls par 1 kg materiāla) 1. No stikla izejmateriāliem 0,25 2. No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot no bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem 0,65 3. No metāla izejmateriāliem 0,70 4. No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem 0,15 5. No oksi-sadalāmās plastmasas izejmateriāliem 0,45

18 Nodokļa aprēķināšana par iepakojumu (Dabas resursu nodokļa likuma 24
Nodokļa aprēķināšana par iepakojumu (Dabas resursu nodokļa likuma 24.panta ceturtā daļas grozījumi) (9) Nodokļa maksātājs, kurš maksā nodokli par iepakojumu un kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija (izlietotais iepakojums mazāk kā 300 kg gadā), nodokli aprēķina atbilstoši likuma 7.pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai, ja nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem, sākot no 2009.gada - 75 latus gadā (iepriekš 15 lati).

19 Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm (MK noteikumi Nr. 404
Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm (MK noteikumi Nr.404., 85.punkts - šī norma iekļauta likumā, veicot grozījumus ) (1) Nodokļa maksātājs, kas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved videi kaitīgas preces, kas tiek izmantotas jaunu preču ražošanai, ja šīs jaunās preces tiek realizētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot attiecīgo preču izvešanu:  nodokli nemaksā, ja videi kaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un šo jauno preču izvešana notikusi vienā nodokļa maksāšanas periodā;

20 Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm (MK noteikumi Nr. 404
Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm (MK noteikumi Nr.404., 85.punkts) (2) 2. samaksāto nodokļa summu ieskaita nodokļa avansa maksājumā, ja videi kaitīgu preču ievešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un šo jauno preču izvešana notikusi dažādos nodokļa maksāšanas periodos un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot nodokļa samaksu.

21 Elektriskie akumulatori, svina 0,20 Ls/kg 0,30 Ls/kg
Nodokļa likmes par atsevišķām videi kaitīgu preču grupām paaugstinātas vidēji par 50 %, jo šobrīd nodokļa likmes nav pietiekami stimulējošas šo preču atkritumu savākšanai un reģenerācijai: Preces veids Likme laikposmā līdz 2009.gada 31.martam (Ls) Likme laikposmā no 2009.gada 1.aprīļa(Ls) Smēreļļas 0,05 Ls/kg 0,08 Ls/kg Elektriskie akumulatori, svina 0,20 Ls/kg 0,30 Ls/kg Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni 1,20 Ls/kg 1,80 Ls/kg Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas 3,25 Ls/kg 4,85 Ls/kg Citi elektriskie akumulatori 5,10 Ls/kg 7,65 Ls/kg Visu veidu riepas 0,10 Ls/kg 0,15 Ls/kg Eļļas filtri 0,10Ls/gab. 0,15 Ls/gab. Mobilie telefoni 0,90 Ls/kg 1,50 Ls/kg

22 Atbrīvojumi no nodokļa samaksas
Atbrīvojumi no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem Atbrīvojumi no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem Atbrīvojumi no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm

23 Kārtība, kādā tiek aprēķināts, maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (likuma 27.pants) Nodokļa maksātājs, kurš ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši likuma 8. vai 9.pantam par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem vai videi kaitīgām precēm, pārskatu attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei nesniedz par periodu, kurā ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas. Par šo periodu nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijai (no – Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijai – LVAFa) normatīvajos aktos par kārtību, kādā piemēro atbrīvojumus no nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un videi kaitīgām precēm (MK noteikumos Nr.489 un Nr.446), noteiktu pārskatu par aprēķināto nodokli.

24 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likuma:
7., 8. un 9.pantā un 31.panta trešajā daļa – attiecībā uz apsaimniekošanas līgumu slēgšanas un laušanas kārtību starp dabas resursu nodokļa maksātājiem vai apsaimniekotājiem un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju.

25 Atkritumu apsaimniekošanas likums (20. 11 pants, likuma 2008. gada 13
Atkritumu apsaimniekošanas likums (20.11 pants, likuma 2008.gada 13.marta grozījumi) Bateriju un akumulatoru ražotājs nodrošina bateriju un akumulatoru atkritumu pieņemšanu, savākšanu, apstrādi un pārstrādi, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus. Bateriju un akumulatoru ražotājs var pats veikt augstāk minētos pasākumus vai slēgt līgumu ar komersantu, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, organizē un koordinē bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu.

26 Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumi Nr
Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumi Nr.789 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" Bateriju un akumulatoru ražotāji nodrošina bateriju lietotājiem informāciju par: baterijās un akumulatoros izmantoto vielu iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību; bateriju un akumulatoru savākšanu atsevišķi no sadzīves atkritumiem un iespējām piedalīties bateriju un akumulatoru atkritumu dalītajā vākšanā, tādējādi veicinot šo atkritumu turpmāko apstrādi un pārstrādi; bateriju un akumulatoru lietotājiem pieejamām bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējām; bateriju un akumulatoru lietotāju bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes veicināšanā. Bateriju un akumulatoru izplatītājs informē bateriju un akumulatoru lietotājus par iespējām nodot bateriju un akumulatoru atkritumus attiecīgajās tirdzniecības vietās.

27 Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumi Nr
Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.446 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” – spēkā no 2008.gada 1.jūlija (publicēti Latvijas Vēstnesī ) Aizstāj Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumus Nr.915 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”, kuri zaudēja spēku 2008.gada 1.jūlijā.

28 Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr
Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi Nr.489 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” piemērojami ar 2008.gada 1.jūliju (publicēti Latvijas Vēstnesī ). 2008.gada 1.jūlijā spēku zaudēja Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.437 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

29 Ministru kabineta noteikumi Nr.489 (20.punkts)
Nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Ja fonda administrācija, izvērtējot apsaimniekotāju iesniegto informāciju, konstatē, ka nodokļa maksātājs līgumu par viena veida videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu ir noslēdzis ar vairāk nekā vienu apsaimniekotāju, attiecīgo nodokļa maksātāju rakstiski brīdina par konstatēto pārkāpumu un uzdod mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas noslēgt līgumu par viena veida kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu tikai ar vienu apsaimniekotāju. Par minētā līguma noslēgšanu nodokļa maksātājs rakstiski informē fonda administrāciju. Ja mēneša laikā no rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas dienas fonda administrācija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā vēršas ministrijā ar lūgumu anulēt nodokļa maksātājam piešķirto atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas.

30 Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumi Nr
Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr. 450 “Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem”, kas stājas spēkā ar 2008.gada 1. jūliju (publicēti Latvijas Vēstnesī ). 2008.gada 1.jūlijā spēku zaudēja Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr. 503 “Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem”

31 Ministru kabineta noteikumi, kas izriet no Dabas resursu nodokļa likuma un kurus plānots grozīt (1)
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” (plānoti un izsludināti grozījumi)

32 Ministru kabineta noteikumi, kas izriet no Dabas resursu nodokļa likuma un kurus plānots grozīt (2)
2. Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.446 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” (plānoti grozījumi) 3. Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi Nr. 489 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” (plānoti grozījumi)

33 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumā (1)
Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu līdz 2009.gada 30.jūnijam Atkritumu veids Mērvienība Likme laikposmā līdz 2009.gada 30.jūnijam (Ls) Sadzīves atkritumu apglabāšana: izgāztuvēs un poligonos, kuros uzstādīti svari tonna 0,75 izgāztuvēs un poligonos, kuros nav uzstādīti svari m3 0,25 Azbesta šķiedru un putekļu veidā apglabāšana 10,00 Bīstamo atkritumu apglabāšana 25,00

34 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumā (2)
Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2009.gada 1.jūlija Atkritumu veids Mērvienība Likme laikposmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim (Ls) Likme laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim (Ls) Likme laikposmā no 2011.gada 1.janvāra(Ls) Sadzīves atkritumi tonna 1,25 2,50 5,00 Azbests šķiedru un putekļu veidā 10,00 25,00 Bīstamie atkritumi

35 DABAS RESURSU NODOKLIS PAR OGLĒM (1)
Saskaņā ar piešķirto pārejas periodu nodoklis akmeņoglēm, koksam un lignītam (brūnoglēm) Latvijai bija jāsāk piemērot no 2007.gada 1.janvāra. Līdz 2009.gadam nodokļa likmes šiem produktiem var būt uz pusi mazākas par direktīvā noteiktajām minimālajām likmēm, bet no 2009.gada 1.janvāra nodokļa likmēm ir jābūt sasniegušām direktīvā noteikto minimālo līmeni.

36 Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) klasifikācija Mēr vie nība
Likme no līdz (Ls) Likme no (Ls) Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddokumentos norādītu siltumspēju (gigadžouli uz tonnu, GJ/t) GJ/t 0,11 0,21 2. Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddokumentos nav norādīta siltumspēja t 3 6

37 Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapa:
Par atbrīvojumiem no dabas resursu nodokļa par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm un transportlīdzekļiem (sākot ar 2008.gada 1.jūliju).

38 PALDIES PAR UZMANĪBU !


Lejuplādēt ppt "Izmaiņas dabas resursu nodokļa aprēķināšanā un maksāšanā no 2009"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma