Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Liepājas rajona partnerības teritorija – lauku tūrisma Meka?!?!

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Liepājas rajona partnerības teritorija – lauku tūrisma Meka?!?!"— Prezentācijas transkripts:

1 Liepājas rajona partnerības teritorija – lauku tūrisma Meka?!?!
Konference “LEADER iniciatīva – dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”, Nīca, : Āris Ādlers, Valdis Kudiņš, Raimonds Reinis

2 Kopumā ~120 cilvēki deva savu pienesumu
PALDIES! Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadu 97 fokusa grupu dalībniekiem un aktīvistiem Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, novadu attīstības plānotājiem un vadītājiem Liepājas rajona partnerībā iekļauto novadu tūrisma taku zinātājiem – Dacei Vecbaštikai, Dacei Miemei, Daigai Eglei, Dairai Beilandei, Jolantai Bergai, Maritai Kurčanovai, Mārai Tīmanei, Mārtiņam Fricsonam, Santai Brālei un Zanei Gailei Liepājas rajona partnerības darba rūķiem – Initai, Ligitai un Ēvaldam Kopumā ~120 cilvēki deva savu pienesumu

3 PIEVILKTĪBA!

4 Kompleksi risinājumi laivojamu upju ceļu izveidei un attīstībai
Pirmais priekšstats Paraugoties tuvāk Tūrisms piekrastē Uz vietējās sabiedrības interesēm balstīti kompleksi tūrisma piedāvājumi vienas ūdens tilpnes apkaimē Kompleksi risinājumi laivojamu upju ceļu izveidei un attīstībai Zivsaimniecības un ūdens resursu izmantošanas tradīciju saglabāšana, attīstība, rekonstruēšana

5 teritorijas attīstības vīzija
Uz ko mēs tiecamies? Teritorijā ir pieejami augstas kvalitātes un ilgtspējīgi dažāda veida tūrisma piedāvājumi – daudzveidīgs aktīvais tūrisms, makšķerēšanas tūrisms, kultūras tūrisms. Tūristiem tiek piedāvāti vietējie produkti, augsts pakalpojumu sniegšanas līmenis. Biedrības un nodibinājumi laukos ir aktīvi, pašvaldības ir deleģējušas tām daļu no savām funkcijām, tādējādi iedzīvotāji paši ir uzņēmušies atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu Dabas un kultūras mantojums laukos ir vietējās identitātes pamats, iedzīvotāji lepojas ar šīm vērtībām, tās tiek saglabātas gadu gaitā un nodotas nākamajām paaudzēm kā nozīmīgas vietējās vērtības. „LRP” teritorijas attīstības vīzija 2025.gadā Iedzīvotājiem ir izveidojusies piederības sajūta savam novadam, savai vietai Katrā novadā darbojas dažādi līdzdalības mehānismi - jauniešu līdzpārvalde, jauniešu centri, jauniešu konsultatīvās padomes u.t.t., jaunieši laukos jūtas vajadzīgi, ar viņu viedokli rēķinās, viņu ieguldījums tiek novērtēts un viņi pēc studijām ārvalstu augstskolās atgriežas un paliek uz dzīvi savā dzīves vietā laukos Lauku iedzīvotājiem tuvu dzīves vietai ir pieejami kvalitatīvi un daudzveidīgi sociālie un sadzīves pakalpojumi Estētiski pievilcīga, sakārtota, visām iedzīvotāju vecuma grupām ‘draudzīga’ dzīves vide laukos, izceļot katras vietas identitāti un savdabību; Laukos ir attīstīti jauni, inovatīvi veidi kā vietējie uzņēmēji pasniedz savu saražoto vietējo, veselīgo produktu vai pakalpojumu. Mūsu laukos saražotā veselīgā produkcija ir kļuvusi populāra pat Rietumeiropā un Tuvajos Austrumos. Piekrastē ir saglabāta zvejniekciemu īpašā kultūrvide, joprojām katrā piekrastes ciemā vietējie iedzīvotāji nodarbojas ar piekrastes zveju. Zivju produkcija ir pieejama katrā ciemā dažādu produktu veidā – iebraucējiem ir iespējas piedalīties zivju produkcijas sagatavošanā pēc senām metodēm, kā arī iespēja iegādāties šo produkciju

6 Uz ko mēs tiecamies? „LRP” teritorijas attīstības vīzija 2025.gadā
Teritorijā ir pieejami augstas kvalitātes un ilgtspējīgi dažāda veida tūrisma piedāvājumi – daudzveidīgs aktīvais tūrisms, makšķerēšanas tūrisms, kultūras tūrisms. Tūristiem tiek piedāvāti vietējie produkti, augsts pakalpojumu sniegšanas līmenis. Teritorijas atpazīstamības nodrošināšana Biedrības un nodibinājumi laukos ir aktīvi, pašvaldības ir deleģējušas tām daļu no savām funkcijām, tādējādi iedzīvotāji paši ir uzņēmušies atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu Jaunas darba vietas Dabas un kultūras mantojums laukos ir vietējās identitātes pamats, iedzīvotāji lepojas ar šīm vērtībām, tās tiek saglabātas gadu gaitā un nodotas nākamajām paaudzēm kā nozīmīgas vietējās vērtības. „LRP” teritorijas attīstības vīzija 2025.gadā Teritorijas ekonomisko aktivitāšu veicināšana Iedzīvotājiem ir izveidojusies piederības sajūta savam novadam, savai vietai Papildus ienākumi iedzīvotājiem Katrā novadā darbojas dažādi līdzdalības mehānismi - jauniešu līdzpārvalde, jauniešu centri, jauniešu konsultatīvās padomes u.t.t., jaunieši laukos jūtas vajadzīgi, ar viņu viedokli rēķinās, viņu ieguldījums tiek novērtēts un viņi pēc studijām ārvalstu augstskolās atgriežas un paliek uz dzīvi savā dzīves vietā laukos Lauku iedzīvotājiem tuvu dzīves vietai ir pieejami kvalitatīvi un daudzveidīgi sociālie un sadzīves pakalpojumi Papildus finanšu līdzekļi teritorijā Labiekārtota vide Estētiski pievilcīga, sakārtota, visām iedzīvotāju vecuma grupām ‘draudzīga’ dzīves vide laukos, izceļot katras vietas identitāti un savdabību; Identitātes saglabāšana, piederības sajūta Apmierināti cilvēki Laukos ir attīstīti jauni, inovatīvi veidi kā vietējie uzņēmēji pasniedz savu saražoto vietējo, veselīgo produktu vai pakalpojumu. Mūsu laukos saražotā veselīgā produkcija ir kļuvusi populāra pat Rietumeiropā un Tuvajos Austrumos. Piekrastē ir saglabāta zvejniekciemu īpašā kultūrvide, joprojām katrā piekrastes ciemā vietējie iedzīvotāji nodarbojas ar piekrastes zveju. Zivju produkcija ir pieejama katrā ciemā dažādu produktu veidā – iebraucējiem ir iespējas piedalīties zivju produkcijas sagatavošanā pēc senām metodēm, kā arī iespēja iegādāties šo produkciju

7 ŪDENSTILPNĒM IEKŠZEMĒ
PIEKRASTEI ŪDENSTILPNĒM IEKŠZEMĒ - Piekļuve jūrai (8) (38) - Infrastruktūras uzlabošana pludmalēs (8) - Skatu torņi (t.sk. vides izglītības aktivitātes) (6) - Infrastruktūra ciemos un mazpilsētās (4) - Zivju kūpināšanas pakalpojums (3) (7) - Infrastruktūra aizsargājamos dabas objektos (3) (8) - Pamatlīdzekļi tūrisma pakalpojumu dažādošanai (3) Infrastruktūra, pamatlīdzekļi kempingiem (2) - Objektu atjaunošana un pielāgošana tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai (2) (8) - Infrastruktūra un pamatlīdzekļi aktīvajam tūrismam un atpūtai (21) - Makšķerēšanas vietu izveide un pakalpojuma dažādošana (16) - Infrastruktūra ūdenstilpņu pieejamībai (17) - Objektu atjaunošana un pielāgošana tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai (6) - Ar dabas (ūdens, tā dzīvie resursi) vērošanu saistīta infrastruktūra (5) - Zivju kūpināšanas pakalpojums (4) - Infrastruktūra, pamatlīdzekļi kempingiem (3) - Dīķu saimniecību infrastruktūras attīstība un pielāgošana tūrismam (5) - Zvejniecības tradīciju (kultūrvēsturiskais mantojums) atjaunošana un popularizēšana (vadu vilkšana, rūpn.zvejas vērošana) (9) - Infrastruktūra ar tradīciju saglabāšanu saistītu aktivitāšu nodrošināšanai (4) - Infrastruktūras izveide un pamatlīdzekļi jaunu tradīciju veidošanai un popularizēšanai (4) - Infrastruktūras izveide un pamatlīdzekļi tradīciju rekonstruēšanai un popularizēšanai (4) - Infrastruktūra upju pieejamībai (laivu nolaišanas vietas, izkāpšanas vietas) t.sk. krastu un gultnes tīrīšana (13) - Pamatlīdzekļi laivošanas pakalpojuma nodrošināšanai (4) TRADĪCIJĀM LAIVOJAMĀM UPĒM

8 + = LAUKU TŪRISMA MEKA? Tūrists? Viesis? Draugs? Investors?

9 Cilvēks, cilvēku rosība
Tūrisma dažādošanas pakalpojumi piekrastē Piedzīvojumi ar vecākiem Piedzīvojumi ar baidīšanos Piedzīvojumi ārpus mājas Ērts miers (cilvēka un/vai dabas harmoniska radīta vide) Vējš, skarbums (daba) Piedzīvojums ar nakšņošanu Romantisks piedzīvojums dabā Piedzīvojums divatā Uz vietējās sabiedrības interesēm balstīti kompleksi tūrisma piedāvājumi vienas ūdens tilpnes apkaimē Rūpes par dzīvniekiem Kompleksi risinājumi laivojamu upju ceļu izveidei un attīstībai Piedzīvojums ar bailēm Piedzīvojumi un jauni kontakti Cilvēks, cilvēku rosība (sociālizācija) Vēstures pieskāriens (mantojums) Piedzīvojumi ar draugiem Estētisks baudījums Mīlestība un sajūtas kopā ar otru pusi Zivsaimniecības un ūdens resursu izmantošanas tradīciju saglabāšana, attīstība, rekonstruēšana

10 Daži secinājumi: VIRZIENI / RĪCĪBAS EZF + RĪCĪBAS PLĀNS PRIORITĀRI LRP
Tūrisma dažādošanai piekrastē 5.1. Ciemu attīstība; 5.2. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītu pakalpojumu attīstība Zivju produkcijas pieejamība; Iespēja piedalīties procesā; Jaunieši; Aktīvais tūrisms; Makšķerēšanas tūrisms; Kultūras tūrisms; Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana; Vai LRP savā teritorijā būs tūrisma attīstības virzītājs? Sadarbības attīstīšana starpnozaru griezumā (īpaši – kompleksie risinājumi iekšzemē, pārnovadu aktivitātes) Projektu līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma fonds Izglītošana par iespējām radīt un realizēt produktu Jāveic padziļināta izpēta, kā zivsaimniecības tūrisms iekļaujas lauku tūrismā (t.sk. vietējā produkta radīšanā) Jāturpina darbs pie vietas identitātes un teritorijas atpazīstamības veidošanas Kompleksiem risinājumiem ūdenstilpnēm iekšzemē Laivojamiem upju ceļiem Tradīciju saglabāšanai, attīstībai, rekonstruēšanai

11 Paldies par uzmanību! : Āris Ādlers, Valdis Kudiņš, Raimonds Reinis
Konference “LEADER iniciatīva – dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”, Nīca, : Āris Ādlers, Valdis Kudiņš, Raimonds Reinis


Lejuplādēt ppt "Liepājas rajona partnerības teritorija – lauku tūrisma Meka?!?!"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma