Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupa

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupa"— Prezentācijas transkripts:

1 Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji Vidzemes ceļš vedīs augšup, ja pa to iesim visi kopā
Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupa Vidzemes Augstskola Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele, Guna Šulce, Kristaps Ročāns Vidzemes pārtikas klastera LATINNOFOOD tikšanās Valmierā, 2011.g. 22. novembrī

2 Par Vidzemi 0-5% -5%-10% Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2006-11)
Lielākais reģions – 23,6% Mazākais iedzīvotāju skaits - 231,067, jeb 10,4% no Latvijas iedz. (2011), Mazākais iedzīvotāju blīvums – 15,2 cilv/km2, (valstī vidēji – 34,5 cilv/km2) Otrais lielākais iedzīvotāju skaita samazinājums - 4,9% (valstī vidēji – 2,8%) ( ) Agrāra ekonomika – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā - 17,5% nodarbināto, valstī vidēji – 8,8%. Bagātīgi dabas resursi Zema sasniedzamība (ES mērogā) Perspektīvās ekonomikas nozares - pārtikas rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, kokapstrāde, mēbeļu ražošana, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana u.c.). Nozares ar potenciālu - IKT nozare, radošās industrijas Iedzīvotāju skaita izmaiņas ( ) Lielo pilsētu 45 min sasniedza-mība Avoti: PMLP dati, Reģionu attīstība Latvijā (2010), Vidzemes ekonomiskais attīstības profils

3 Nākotnes perspektīva Virzītājspēki Varam prognozēt Nevaram prognozēt
Iedzīvotāju skaits Latvijā samazināsies un sabiedrība novecos Samērā lēna ekonomiskā izaugsme Ekonomikas struktūra mainīsies lēni. Ekonomikas ražīgums pieaugs lēni Publiskais finansējums, visticamāk, ievērojami nepalielināsies Pieaugs enerģijas cenas Pasaulē turpināsies tehnoloģiju un zināšanu ekonomikas attīstība Turpināsies finanšu tirgu nestabilitāte Klimata izmaiņu ietekmē – vidējā gada temperatūra palielināsies par +1 ˚C Palielināsies jūrmalas piekrastes un upju aplūšanas riski. Būs biežākas vētras un meža ugunsgrēki Sociālais un kultūras fons kļūs sarežģītāks Virzītājspēki Varam prognozēt Nevaram prognozēt Nevaram ietekmēt Varam ietekmēt

4 Galvenais mērķis – reģiona ievainojamības samazināšana un adaptēšanās spēju stiprināšana
Pieņemt apkārtējo mainību un nenoteiktību Kombinēt reģiona iekšējās un ārējās attīstības pieejas Specializācija, produktivitātes un pievienotās vērtības palielināšana Teritoriālā kapitāla līdzsvarota attīstība, īpaši sociālā kapitāla attīstība un tīklošanās Pielāgošanās spēja Pakļaušanās iedarbībai Jūtīgums Adaptēties

5 Kas noteiks Vidzemes teritoriju nākotnes attīstību?
Virzītājspēki (enerģijas cenu celšanās, klimata izmaiņas, tehnoloģiju attīstība, nacionālā līmeņa iniciatīvas, ES iniciatīvas) Teritoriālais kapitāls Daba, infrastruktūra, zināšanas, cilvēks, sabiedrība, identitāte Attīstības vērtības konkurences vērtības kohēzijas vērtības optimālā kombinācija Stratēģiskās attīstības nostādnes neko nedarīt, būt par nākotnes noteicēju, adaptēties, piedalīties spēlē

6 Veiktspēja un rīcības stratēģija

7 Kādas būs mūsu attīstības vērtības?
Konkurences scenārijs Optimālais scenārijs konkurence ? kohēzija Status-quo scenārijs ? Kohēzijas scenārijs

8 Attīstības dilemmas - ekonomika
Kādi būs reģionālās ekonomikas attīstības principi? “Ar veselo kāju uz priekšu”, Atbalsts “jaunajiem tīģeriem” “Pasniedzam roku vājākajiem”? Izglītības un darba tirgus atbilstība Konkurētspējas uzlabošanas veidi vadošajās nozarēs Nozaru izmaiņas tehnoloģiju iespaidā Sociālo tīklu nozīme pārdošanā Alternatīvo ekonomikas modeļu nozīme Ēnu ekonomika

9 Attīstības dilemmas - ekonomika
IKP izaugsmes atšķirības starp metropolēm un pārējo teritoriju Nodarbināto iedzīvotāju skaits rūpniecībā, 2009.

10 Darba produktivitāte 2020

11 Status-quo scenārijs Mazāk reformu un pārmaiņu
Vidzemes ceļš ved augšup, bet gājēji tie paši Mazāk reformu un pārmaiņu Rūpes par “sirmo elektorātu” Zema gatavība pārmaiņām Uz aktīvu rīcību vērstas politikas trūkums pastiprina atsevišķas negatīvās tendences

12 Konkurences scenārijs
Vidzemes ceļš ved augšup, tikai spēcīgākajiem Straujāka ekonomiskā izaugsme Iedzīvotāju nodarbinātspējas uzlabošanās Uzsvars uz produktivitāti un inovāciju Administratīvo barjeru mazināšana Investīciju ieplūšana Atbalsts perspektīvajām nozarēm un teritorijām Labi pārvaldīta imigrācijas politika Lielāka iedzīvotāju mobilitāte Siguldas kalnu maratons. © Anatolijs Tarasovs Strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos Sociālās atstumtības un teritoriālo atšķirību palielināšanās Vides un sociālās ilgtspējas mazināšanās Vāja sadarbība un solidaritāte Kopēju vērtību trūkums Sabiedrības atsvešināšanās

13 Kohēzijas scenārijs Vidzemes ceļš ved augšup, pavelkot kalnā arī vājākos Teritoriālo un sociālo nevienlīdzību mazināšana Ciešāka sadarbība Atbalstīti jauni uz pašnodrošināšanu vērsti ekonomikas attīstības virzieni Sabiedrības grupu plašāka iesaistīšana lēmumu pieņemšanā Decentralizēta attīstības plānošana Lēnāka ekonomiskā izaugsme Kopējā labuma pārdale nestimulē primāros attīstības centrus Zemāka produktivitāte un efektivitāte Palielinās iedzīvotāju atkarība no sociālajām sistēmām Pašiniciatīvas un motivācijas trūkums

14 Kāds ir vēlamais scenārijs?

15 Optimālais scenārijs Vidzemes ceļš ved augšup, bet pa to ejam visi kopā Tiek izmantots visu vietu potenciāls. Attīstība nekoncentrējas tikai centros Dominē uz adaptāciju vērstā attīstības pieeja. Atsevišķās nišās - uz nākotnes noteikšanu orientēta pieeja Augstāka ekonomikas produktivitāte Integrēta pieeja attīstībai – teritoriālā kapitāla līdzsvarota attīstība Kā panākt vēlamo scenāriju: Caur specializāciju Caur sadarbību Efektīvāku zināšanu pārnesi Integrētu attīstību – ne tikai ekonomisko, bet arī intelektuālo, fizisko un garīgo Uz vietu vērstu attīstības pieeju

16 Uzzini vairāk... www.vidzeme.lv Scenāriju īsais ziņojums
Scenāriju analītiskais ziņojums Jauniešu aptauja Raksti Prezentācijas

17 Ja vēlies zināt savu nākotni, tad aplūko sevi tagadnē, jo tā ir cēlonis tavai nākotnei. Buda

18 Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupa
Paldies ! Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupa Visvaldis Valtenbergs, Andris Klepers, Inese Ebele, Guna Šulce, Kristaps Ročāns


Lejuplādēt ppt "Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes darba grupa"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma