Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

1918.gada 18.novembris “Latvijas Republikas neatkarības proklamēšana”

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "1918.gada 18.novembris “Latvijas Republikas neatkarības proklamēšana”"— Prezentācijas transkripts:

1 1918.gada 18.novembris “Latvijas Republikas neatkarības proklamēšana”

2 1918. gads bija sarežģīts un pretrunu pilns posms Latvijas vēsturē
1918. gads bija sarežģīts un pretrunu pilns posms Latvijas vēsturē. Pirmais pasaules karš tuvojās beigām. Karā Latvijas liktenis šūpojās svaru kausos – vai Latvija paliks Krievijas sastāvdaļa vai beidzot kļūs brīva, neatkarīga valsts. Tāpat kā frontes līnija bija Latviju sašķēlusi divās daļās, arī pašos latviešos nebija vienprātības.

3 LATVIJAS TAUTAS PADOME
Tika nodibināta latviešu pagaidu nacionālā padome, kas apvienoja politisko partiju vairākumu Par Tautas padomes priekšsēdi tika ievēlēts Jānis Čakste, par viņa vietniekiem - M.Skujenieks un Gustavs Zemgals.

4 1918.17.XI Tautas padome nolēma:
Latvija būs demokrātiska republika; suverēnā vara līdz vēlēšanām pieder Tautas padomei, bet izpildvara - Latvijas Pagaidu valdībai Par Pagaidu valdības vadītāju tika ievēlēts Kārlis Ulmanis Nākamajā dienā - 18.XI Tautas padome nolemj pasludināt Latvijas valsts dibināšanu (Latvijas Republikas pasludināšanu).

5 Tautas padome bija tiesīga pārstāvēt latviešu tautu
Tautas padome bija tiesīga pārstāvēt latviešu tautu. Tā nolēma, ka Latvijai jākļūst patstāvīgai, neatkarīgai valstij, tādēļ Padome izveidoja ārlietu delegāciju un tās vadītājs devās uz Londonu, lai panāktu piekrišanu Latvijas valsts dibināšanai. Politisko apstākļu dēļ, vēlēšanas šajā laikā nebija iespējamas. Pirmais Latvijas valsts ģērbonis

6 Jānis Čakste. Tika izveidota Pagaidu valdība, par kuras
1918.gada 17.novembrī tika dibināta Latvijas Tautas Padome (LTP), par kuras priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Čakste. Tika izveidota Pagaidu valdība, par kuras ministru prezidentu kļuva Kārlis Ulmanis.

7 . Laikā, kad pasludināja Latvijas neatkarību, gandrīz visa valsts teritorija atradās vācu karaspēka rokās.

8 1918.gada 18.novembrī latviešu sabiedrības pārstāvji pulcējās uz LTP sēdi Otrajā Rīgas pilsētas teātrī (tagad Nacionālais teātris) , kur skatuvi greznoja daudz ziedu un sarkanbaltsarkano karogu.

9 Tautas padome gada 18. novembrī svinīgajā sēdē pasludināja, ka ir nodibināta neatkarīga valsts – Latvijas Republika.

10 Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs zvērināts advokāts G
Tautas padomes priekšsēdētāja biedrs zvērināts advokāts G.Zemgals ap plkst. 4:30 no rīta atklāja Tautas padomes sēdi, jo pirmais Tautas padomes priekšsēdētājs zvērināts advokāts J. Čakste nebija paspējis uz sēdi ierasties. Pirmais sekretārs advokāts Bite nolasīja izvilkumu no 17. novembra sēdes protokola. Pieminot Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa vārdu, zālē atskanēja jūsmīgi aplausi. Pēc protokola nolasīšanas, priekšsēdētājs G. Zemgals paziņoja, ka, pamatojoties uz notikušo vienošanās faktu, tagad uz Latvijas Tautas padomi pārgājusi suverēnā vara. Vārds tika dots pirmajam Latvijas Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim, kurš Pagaidu valdības vārdā pasludināja par nodibinātu Latvijas valsti kā demokrātisku republiku.

11 Kājās piecēlās Tautas padomes un prezidija locekļi un klātesošie pilsoņi. Latvijas operas koris Teodora Reitera vadībā nodziedāja trīs reizes Tautas himnu "Dievs, svētī Latviju!“ Bet pirmo reizi kā valsts himnu.

12 Seko ministru prezidenta K.Ulmaņa runa:
“ ... Lai veiktu šo darbu, vajadzīga visas tautas, jo plaša un sirsnīga pretimnākšana, kā arī viņas ticība, ka patiesi tagad ejam pretī savu ilgu un vēlēšanu piepildīšanai. Grūtums lai neatbaida. Darbs nebūs viegls, bet mani stiprina apziņa par Latvijas tautas spēku, izturību un ciešu apņemšanos novest iesākto lietu līdz galam... ... Tā būs demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne netaisnībai.”

13 Pēc Ministru prezidenta runas sekoja nerimstoši aplausi un frakciju priekšstāvju runas: - Latviešu zemnieku savienības priekšstāvis red. Oto Nonācis: “... Lai dzīvo Latvijas valsts! Lai dzīvo viņas Pagaidu valdība, ka tā ar drošu roku novestu zemi līdz Satversmes sapulcei!” - Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas vārdā Dr. Pauls Kalniņš nolasīja deklarāciju: “Pasaules revolūcijas vētras ir veidojušas arī brīvās un neatkarīgās Latvijas ideju. Šodien, 18. novembrī g., apvienotās Latvijas demokrātijas priekšstāvi izsludina patstāvīgas Latvijas nodibināšanos... Neizlaižot iz acīm savu gala mērķi, mēs prasām no jaunās Latvijas valdības: ”

14 Latgales priekšstāvja Kambala runai ,ka Latgale ir bijusi kā nogriezts zars no koka , kuram vairs nepieplūda dzīvības vielas sekoja ilgi, ilgi visas padomes un pilsoņu vienprātīgi aplausi. Runa nāca no sirds un gāja pie sirds. Latvju kareivju Nacionālās savienības vārdā virsnieks Roberts Dambīts apsveica Latvijas Tautas padomi un paziņoja, ka minētā savienība nodod sevi un viņas organizētos kareivjus Tautas padomes rīcībā.

15 Vēsturisko svinīgo Latvijas Tautas padomes sēdi noslēdzot, Tautas padomes priekšsēdētājs Gustavs Zemgals griezās pie visiem tautas dzīvajiem spēkiem ar uzaicinājumu nākt palīgā pie grūtā Latvijas izveidošanas darba. "Vienīgā mūsu vēlēšanās – lai Latvijai saules mūžs! Lai dzīvo demokrātiskā Latvija!”

16 Laikraksts ” Jaunākās ziņas’’ 19
Laikraksts ” Jaunākās ziņas’’ 19. novembrī raksta par neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanu Beidzot bija iespēja paziņot visai pasaulei, ka turpat pēc 700 gadu ilgas nebrīves pastāv Latvijas Republika - maza valstiņa pie Baltija jūras krastiem.

17 Trīs reizes atkal noskanēja “Dievs svētī Latviju” un 18
Trīs reizes atkal noskanēja “Dievs svētī Latviju” un 18.novembris kļuva par Latvijas valsts svētkiem. IRISA EIDAKA

18 Prezentāciju sagatavoja :
Irisa Eidaka


Lejuplādēt ppt "1918.gada 18.novembris “Latvijas Republikas neatkarības proklamēšana”"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma