Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Mītiskā pasaules uztvere

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Mītiskā pasaules uztvere"— Prezentācijas transkripts:

1 Mītiskā pasaules uztvere

2 Mītiskais pasaules uzskats
Kas ir mīts? Pirmā universālā pasauluztveres, pasaulizpratnes forma, kuru izstrādājusi sabiedrība savā vēsturiskās attīstības gaitā. Kādas ir mīta funkcijas? Padarīt senajam cilvēkam pasauli tuvu un saprotamu, justies pasargātam un aprūpētam, palīdzēt izprast visu, kas notiek gan mikrokosmā (liktenis), gan makrokosmā. Par ko vēsta mīti? Par pasaules izcelšanos, par to, kā radušies kalni, upes, ezeri, par cilvēka rašanos, par to, kā viņš iemācījies runāt, medīt, sēt un pļaut, ievērot. Pārstāv auksto vai karsto kultūra? Orientācija uz tradīciju padara to par auksto kultūru. Visu jauno, nepazīstamo uzskata par bīstamu un nedrošu. Nepaļaujas uz individuālo pieredzi. Kāda ir rituāla loma mītiskajā pasaules uztverē? Rituāls – pirmā kolektīvās atmiņas forma, māca, kādus priekšrakstus nepieciešams ievērot, lai cilvēks savā rīcībā gūtu panākumus. Kāda ir maģijas loma senajā pasaulē? Maģija ir cilvēku mēģinājums saprast sakaru starp pārdabiskiem spēkiem un notiekošo dabā un cilvēka dzīvē un iedarbība uz šiem spēkiem sev labvēlīgā virzienā. Kas ir animisms? Animisms ir cilvēka ticība tam, ka jebkurai dabas parādībai, lietai un cilvēkiem ir gars vai dvēsele. Totēmisms Totēmisms ir ticība pārdabisku sakaru pastāvēšanai starp cilvēku grupu vai atsevišķu cilvēku un noteiktiem dzīvniekiem, retāk augiem. Fetišisms Fetišisms ir dažādu priekšmetu pielūgšana un izmantošana, uzskatot, ka priekšmetos ir pārdabisks spēks, kurš var palīdzēt. Mīta un rituāla nozīme seno cilvēku dzīvē Senajiem cilvēkiem tāpat interesēja t.s. mūžīgie jautājumi: "Kā veidojusies pasaule? Kas es esmu? Kas notiks tad, kad es nomiršu?" Tāpēc cilvēki vienmēr tam ir meklējuši kādu izskaidrojumu. Cilvēki meklē skaidrojumu mītos [tēlainos skaidrojumos par pasaules, cilvēku, dievu, dzīvnieku un dažādu lietu, parādību, kā arī visa dzīvā izcelšanos]. Visām tautām ir dažādi mīti par pasaules, saules, Zemes, cilvēka un dažādu dabas parādību un norišu izcelšanos. Daudzām tautām mīti par izcelšanos ir līdzīgi. Visām tautām radītā pasaule ir svēta, kas nodrošina stabilitāti - tātad drošību. Sakrālā jeb svētā pasaule ir pretstatā nesakārtotajai pasaulei. Senajam cilvēkam bija ļoti svarīgi veikt rituālus, kas saistījās ar pasaules radīšanu. Viņš centās ik gadu atkārtot dievu darbību, kas tika veikta radot pasauli. Senajam cilvēkam pasaule ir dzīva, izdibināma, nozīmīga. Tieši mīts ir tas, kas pasauli padara izskaidrojamu, dzīvu, izprotamu. Cilvēks ir daļa no svētās pasaules, kam ir svēta nākotne un, vadoties pēc tās, viņš spēj izšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir derīgs un kas nederīgs. Senajam cilvēkam mīts bija absolūtā patiesībā un neradās nekādu šaubu par tā nozīmīgumu un īstumu, jo mūsdienu cilvēks tomēr mītu vairāk uztver kā pasaku, apšaubāmu patiesību, kam var ticēt un arī neticēt. Mīts bija tas, kas padarīja senā cilvēka pasauli drošu, tas deva arī atbildes uz visiem svarīgākajiem jautājumiem, kā arī visumā nodrošināja senā cilvēka garīgās vajadzības. Bet ar rituāla palīdzību cilvēks varēja kaut nedaudz līdzināties dievišķajam, atkārtojot to ik gadu noteiktā laikā. Tā senais cilvēks varēja labāk iekļauties pasaules tapšanas procesā, varēja pasauli vērst labāku.

3 Aplūkojiet šīs animācijas, kā tajās izpaužas ēģiptiešu mītiskais pasaules uzskats?


Lejuplādēt ppt "Mītiskā pasaules uztvere"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma