Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Leksikoloģija.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Leksikoloģija."— Prezentācijas transkripts:

1 Leksikoloģija

2 Leksika - valodas vai atsevišķa cilvēka vārdu krājums. Leksikoloģija – valodniecības nozare, kura pētī vārdu nozīmi un vārdu krājumu.

3 Vārda nozīme - vārda skanējuma sabiedriski nostiprinātais saturs.
lieska slieka

4 Ir vārdi, kuriem ir tikai viena nozīme. Tie ir
viennozīmīgi vārdi. Ir vārdi, kuriem ir vairākas nozīmes. Tie ir daudznozīmīgi vārdi.

5 Sinonīmi - vārdi ar tuvu vai līdzīgu nozīmi.
meitene – meitēns, skuķis, merģele

6 Antonīmi - vārdi, kas nozīmes ziņā pretstatāmi.
silts – auksts, tuvu – tālu

7 spāre - jumta konstrukcija; spāre - kukainis
Homonīmi - vārdi ar vienādu skanējumu, vienādu rakstību, bet dažādām savstarpēji nesaistītām nozīmēm. spāre - jumta konstrukcija; spāre - kukainis

8 pilsētas mērs - pacietības mērs
Homogrāfi - vārdi ar vienādu rakstību, bet dažādu izrunu un nozīmi. pilsētas mērs - pacietības mērs

9 Homoformas - nejauši sakritušas vārdu formas.
stāstu pasaku – pasaku labus vārdus

10 Vārdu krājuma dalījums pēc cilmes (etimoloģiskā diferenciācija)

11 Mantotā leksika - latviskas cilmes vārdi, kas valodā saglabājušies no ļoti tālas senatnes, piemēram, saule, mēness, diena, nakts, māte, brālis

12 Latviskas cilmes vārdi veido vārdu krājuma lielāko daļu.

13 Aizguvumi - vārdi, kuri pārņemti no kādas citas valodas
Aizguvumi latviešu valodā: somugrismi; slāvismi; ģermānismi.

14 Internacionālismi jeb svešvārdi -
vārdi, kas līdzīgā skanējumā un rakstībā pazīstami ne tikai atsevišķā nacionālajā valodā, bet arī vairāku kultūras tautu valodās.

15 Internacionālismu devējvalodas -
grieķu; latīņu; angļu; krievu; franču.

16 Termini - vārdi, kas apzīmē stingri noteiktu kādas zinātnes jēdzienu.
Terminoloģija – terminu kopums un zinātne, kas pēta terminu darināšanu un attīstību.

17 Profesionālismi - jēdzienu apzīmējumi, kas tiek lietoti noteiktā nozarē.


Lejuplādēt ppt "Leksikoloģija."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma