Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ"— Prezentācijas transkripts:

1 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide (DIV) Māris Junga VRAA Elektronisko pakalpojumu departamenta direktors

2 DIV izveides mērķis Izveidot vienotu vidi elektroniskai dokumentu apritei starp publiskās pārvaldes iestādēm, publiskās pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem Garantēta ziņojumu piegāde Sūtītāja un saņēmēja autentifikācija Ziņojumu aizsardzība pārsūtīšanas laikā Pierādījumu saglabāšana par sūtīšanas un saņemšanas faktu Automātiska dokumentu apstrāde iespēja

3 Normatīvā vide Ministru kabineta noteikumi Nr.473: Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām ( DIV noteikts kā viens no informācijas apmaiņas veidiem Ministru kabineta instrukcija Nr.9: Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē ( MK protokollēmums ( TA-217) ‘’Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē’’ paredz sagatavot informatīvo ziņojumu, kurā būs ietverta informācija par turpmāko rīcību saistībā par DIV visaptverošu ieviešanu valsts un pašvaldību iestādēs. NA, kuri regulē DIVu. NA ir spēkā.

4 Izveidotais risinājums
DVS 2 Standarta saskarņu publicēšana VISS Iestāde 2 VISS Iestādes dokumentu elektroniska aprite DVS1 Iestādes dokumentu elektroniska aprite Iestāde 1 Dokumentu integrācijas vide (DIV) Adresācija Iestāžu pastkastītes Maršrutēšana Audita ierakstu serviss MK dokumentu elektroniska aprite Konceptuālā DIV shēma. DAUKS integrācija – izstrāde tiks pabeigta 2014.gada 3.ceturksnī DAUKS Laika zīmogošanas serviss Valsts kanceleja

5 Iestāžu DVS integrācija: izmantojot DIV bibliotēku
Bibliotēkas (adapteris) piekļuvei DIV saskarnei Universālā DIV saskarne (WS) Iestādes dokumentu vadības sistēma Dokumentu integrācijas vide Internet/ privāts tīkls Integrācijas starpslānis ar iestādes DVS Primāri izmantojams integrācijas realizēšanas variants. DVS integrācijas bibliotēka nodrošina saskarni iestāžu DVS sistēmām ziņojumu apmaiņas scenārijiem. Bibliotēkā ir realizēta ziņojumu sagatavošana un nosūtīšana, ka arī citas palīgfunkcijas. Ziņojuma sagatavošana iekļauj satura organizāciju ziņojuma aploksnē, parakstīšanu un šifrēšanu. Ir paredzēta funkcionalitāte saņemtu ziņojumu pārbaudei, atšifrēšanai, ka arī ziņojuma satura izgūšanai. DVS integrācijas bibliotēka ir izstrādāta Java un .Net vidēs. Java bibliotēkas saskarne tiek piedāvāta klašu veidā, un ir paredzēta tiešai iekļaušanai klientu programmatūrā. Iestādes infrastruktūra Publiska / slēgta tīkla infrastruktūra DIV infrastruktūra

6 Iestāžu DVS integrācija: izmantojot tīmekļa pakalpes
VISS Universālā DIV saskarne (WS) Iestādes dokumentu vadības sistēma Dokumentu integrācijas vide Internet/ privāts tīkls Sekundārs integrācijas realizēšanas variants. Iestāžu DVS sistēmas Universālo DIV saskarni var saukt pa tiešo, izmantojot tīmekļa pakalpes, bet neizmantojot integrācijas bibliotēkas. Mīnuss ir tāds, ka: -Iestādei pašai savā pusē ir jāizstrādā visa nepieciešamā biznesa funkcionalitāte, ko nodrošina DIV bibliotēka, piemēram, ziņojuma sagatavošana, ziņojuma nosūtīšana, ziņojuma parakstīšana, ziņojuma pārbaude u.c. -Jāintegrējas ar VISS infrastruktūru – SOAP servisu izsaukumam. Integrācijas starpslānis ar iestādes DVS/Patstāvīga nepieciešamās funkcionalitātes realizēšana VISS infrastruktūra Publiska / slēgta tīkla infrastruktūra Iestādes infrastruktūra DIV infrastruktūra

7 Konceptuāla procesa shēma
Dokumentu integrācijas vide (DIV) 1 2 DVS 2 DVS 1 4 3 Iestāde 2 Iestāde 1 Konceptuāla procesa shēma, kā notiek praksē – divas lietvedības sistēmas automātiski apmainās ar dokumentiem.

8 Paziņo, ka adresāts dokumentu pieņēmis
Dokumenta nosūtīšana DIV DVS Nosūta dokumentu DIV Nosūta dokumentu DVS Paziņo, ka dokuments veiksmīgi pieņemts DIV. Paziņo, ka adresāts dokumentu saņēmis. Paziņo, ka adresāts dokumentu pieņēmis Sagatavo dokumentu Papildina atribūtus pēc vajadzības Konceptuāla procesa shēma - Šeit attēlotas konkrētās darbības, ko veic lietvedis un DVS (par piemēru ņemts VRAA Namejs) nosūtot dokumentu caur DIV, īpaši neakcentējot procesus otrā DVS. Izvēlas adresātu Piešķir reģistrācijas numuru/datumu. Nosūta dokumentu lietvedības sistēmā

9 Dokumenta saņemšana DIV Lietvedības sistēma saņem jaunu dokumentu
Pārbauda jaunu ziņojumu sarakstu Izgūst ziņojumu Lietvedības sistēma saņem jaunu dokumentu Paziņo par veiksmīgu/ neveiksmīgu saņemšanu Lietvedis papildina vai maina dokumenta atribūtus Dokumenta saņemšana NAMEJĀ. Neapskatām otru pusi, kas dokumentu nosūtījusi. Lietvedis piešķir dokumenta reģistrācijas numuru

10 Ieguvumi no DIV Dokuments lietvedības sistēmā «ienāk» automātiski
Samazināts dokumentu aprites ātrums (3 dienas vs 3 sekundes) Vienots datu apmaiņas formāts Vienots adresātu katalogs Dokumenta izsekošanas iespējamība transportēšanas procesā Dokumenta aizsardzība, droša pārraide, autentiskuma pārbaude Samazināts datu ievades kļūdu skaits (dokumentu reģistrē tikai vienreiz) Paaugstināta datu kvalitāte Ieguvumi no DIV esamības vispār.

11 Sadarbības partneri Valsts kanceleja (DAUKS; RIX Technologies)
Veselības ministrija (IMPULSS-F; Tieto) VRAA (Namejs; RIX Technologies) Tieslietu ministrija (sava DVS; SIA DPA) Finanšu ministrija (ALS; SIA Datorika) Ārlietu ministrija (sava DVS; Lattelecom) VARAM (ALS, SIA Datorika) IeM IC (DocsVision; SIA E-pasaule) Rīgas, Ventspils, Cēsu, Ilūkstes, Saldus pašvaldības (KAVIS, OpenKM, FIBU, Doclogix) Kāpēc kļūt par sadarbības partneri. Jāpiemin, ka ne visi jau izmanto DIV, jo vēl tiek ieviests, izstrādāts utml., bet būs. Šis saraksts būtu jāpārbauda, vai ir aktuāls.

12 Kā kļūt par DIV dalībnieku
Procesa apraksts: -Papildus dokumentācija par DIV: -Kontaktinformācija: Procesa apraksts – shematiski attēlots integrēšanās process. Papildus informācija – pieminēt, ka gan tehniskā, gan cita dokumentācija/informācija pieejama šajā sadaļā. Kontaktinformācija – ja rodas papildus jautājumi par div, integrāciju ar div, tad var sūtīt jautājumus uz e-pastu

13 Paldies par uzmanību!

14 Dokumentu aprite Centralizēti ir mazāk pieslēgumu.


Lejuplādēt ppt "IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma