Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

TRANSPORTA SISTĒMA IVETA ROGA.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "TRANSPORTA SISTĒMA IVETA ROGA."— Prezentācijas transkripts:

1 TRANSPORTA SISTĒMA IVETA ROGA

2 Transports - (no latīņu val. - transporto) - pārvietoju, pārvedu
Transports - (no latīņu val. - transporto) - pārvietoju, pārvedu. Transportēšana - fiziska cilvēku un lietu pārvietošana starp punktiem. Pārvadātāji (piemēram, dzelzceļi un aviokompānijas) nodrošina transporta pakalpojumus. Viņu klienti ir pasažieri, kravu nosūtītāji un saņēmēji.

3 Transportēšana ir pakalpojums, ko pērk tā lietotājs
Transportēšana ir pakalpojums, ko pērk tā lietotājs. Atšķirībā no preču ražošanas, transportēšanas pakalpojumam ir vietas un laika vienotība. Laika nozīmē transporta pakalpojumam raksturīgs tas, ka, aizkavējoties piedāvājumam, var zust pieprasījums. No šī viedokļa precīzam jābūt kā transportēšanas sākuma, tā beigu momentam. Transportējamai precei jānokļūst no pasūtītāja vietas līdz saņēmēja vietai, jo tā nevar palikt pusceļā.

4 Viens no svarīgākajiem transportēšanas kvalitātes rādītājiem ir transportēšanas ilgums. Tas attiecas kā uz preču, tā arī uz pasažieru pārvadājumiem, jo laiks ir nauda, bet transportēšanas procesā pavadītais laiks parasti nav lietderīgi izmantojams. Tāpēc transporta veidi, kas spēj nodrošināt nelielu preču vai pasažieru daudzumu pārvadājumus īsā laikā, ir dārgāki par relatīvi lēnajiem transporta veidiem, kas spēj pārvietot lielas partijas.

5 Transports ir satiksmes ceļu, transporta līdzekļu, kā arī dažādu būvju un iekārtu, kuras nodrošina to normālu darbību, kopums. Katrs transporta veids sevī ietver trīs pamata komponentus vai sastāvdaļas: ceļus, termināļus, ritošo sastāvu (kustošo sastāvu).

6 Transports ir viena no lielākajām infrastruktūras nozarēm, arī sociālā infrastruktūra. Sfēra, kurā strādā liels daudzums cilvēku, tiek patērēti lieli līdzekļi. Jēdziens "transports" sevī ietver satiksmes līdzekļus, satiksmes ceļus un trases, kā arī dažādas tehniskas izbūves un ierīces, kuras nodrošina normālu satiksmes līdzekļu un satiksmes ceļu darbību.

7 Satiksmes līdzekļi - sauszemes transportā tas ir visdažādākais ritošais sastāvs, upju un ūdens transportā - kuģi, gaisa transportā - lidmašīnas un helikopteri. Satiksmes ceļi ir speciāli pielāgoti un iekārtoti ceļi un trases, pa kurām notiek satiksmes līdzekļu pārvietošanās. Tehniskās izbūves un ierīces transportā ir remonta darbnīcas un remonta rūpnīcas, kravu noliktavas, kravu iekraušanas un izkraušanas punkti, pasažieru stacijas, sakaru un signalizācijas ierīces utt.

8 Transporta tīkls ir visu satiksmes ceļu kopums, kurš savieno kravu un pasažieru punktus visas valsts vai atsevišķa reģiona mērogā. Transporta mezgli ir viens no svarīgākajiem transporta sistēmas elementiem. Par transporta mezglu sauc transporta objektu kompleksu, kuros apvienojas dažādu transporta veidu ražošanas procesi vienā teritorijā.

9 Ar transporta palīdzību : • tiek nodrošināti stabili teritoriāli sakari; • liels darbspēka un materiālo resursu patērētājs; • faktors, kurš ievērojami ietekmē reģionu attīstības tempus; • līdzeklis, kas iedarbojas uz sabiedrības sociālo un ekonomisko struktūru; • faktors, kurš ietekme ārējo politiku; • sabiedrības mobilitātes faktors, kas nodrošina atbilstošu kultūras līmeni.

10 Transports ir līdzeklis, kas atbrīvo dabīgos, mākslīgos un darba resursus no vietām, kur tie ir maznoderīgi, un kas pārvieto tos uz vietām, kur to lietderība varētu tikt realizēta lielākā mērā. Transports atbrīvo dabiskos resursus no ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem un padara tos tieši pieejamus. Transports ir sabiedrības attīstības nepieciešams nosacījums. Transports turpina produkcijas ražošanas aprites procesu, nogādājot to patēriņa vai uzglabāšanas vietās. Moderna specializēta ražošana nav iespējama bez regulāras izejvielu, materiālu, degvielas un kurināmā pievešanas un gatavās produkcijas izvešanas.

11 Efektīva transporta ietekme uz ekonomisko attīstību:
Transportēšanai ir ievērojama loma ražošanas procesā. Tā ļauj uzņēmējiem daudz vieglāk sakombinēt izejvielas ar darbaspēku, kas nepieciešami, lai izgatavotu attiecīgo produktu. Tā pati transportēšanas sistēma pārvieto pusfabrikātus citiem ražotājiem tālākai izmantošanai viņu ražošanas procesā un tā pati pārvieto gala produktu patērētājiem. Transporta sistēma ļauj strādniekiem viegli pārcelties uz dzīvi citā vietā, lai atrastu labāku darbu. Transporta sistēmas attīstība ļauj atsevišķiem reģioniem vai valstīm specializēties uz tādu produktu ražošanu, kas viņiem labāk padodas.

12 Transporta veidi ir : Autoceļu transports, galvenokārt autotransports (pārvadā mazas partijas); Dzelzceļa transports (pārvadā lielus apjomus); Cauruļvadu transports (transportē lielus apjomus); Iekšējo ūdeņu transports (pārvadā lielus apjomus); Jūras transports (pārvadā lielus apjomus); Aviācija (pārvadā mazus apjomus); Intermodālais transports; Pilsētu pasažieru transports.

13 Visu veidu transportu var izmantot kā vietējos, tā maģistrālajos (starptautiskajos, starppilsētu) pārvadājumos. Maģistrālā transporta galapunktos ir nepieciešami termināļi, kuros tiek uzkrātas pārvadājamās preces (vai pasažieri). Termināļi parasti savieno maģistrālo transportu ar vietējo, tā izveidojot vienotu transporta sistēmu pēc rumbas un spieķu principa (hub and spokes princip). Maģistrālajos pārvadājumos lieto transporta līdzekļus ar lielāku kravnesību.

14 Visus pārvadājumus iedala :
Pasažieru pārvadājumi; Kravas pārvadājumi; Jauktie (kravas un pasažieru); Kombinētie (vienā maršrutā izmanto vairākus transporta veidus, piemēram, dzelzceļš + jūras transports + autotransports), šajā gadījumā kravas nosūtītājam jāizvēlas, ar ko slēgt līgumu, ir jābūt kravas aģentiem, jo kādam ir jāuzņemas atbildība par pārvadājumu;

15 Līnijas pārvadājumi – tiem ir noteikts kustības saraksts un noteikts tarifs. Pastāv pasažieru un kravu pārvadājumu līnijas; Pasūtījumu pārvadājumi (čarteri) – to pamatā ir līgums ar pārvadātāju; Tranzītpārvadājumi – pārvadājumu jēdziens starptautiskajā jeb makrolīmenī. Pastāv tranzīta mezgla punkti – visbiežāk ostas, stacijas un tranzītceļi jeb satiksmes ceļi.

16 Tranzītvalsts piedalās tranzītpārvadājumu veicināšanā, lai savā valstī palielinātu :
Iedzīvotāju nodarbinātību; Valsts iekšējo kopproduktu un nacionālo ienākumu; Eksporta daļu valsts budžetā, jo tranzīts ir pakalpojumu eksports. Preces īpašnieks vai transportētājs, izvēloties tranzīta maršrutu, vadās pēc vairākiem kritērijiem : Teritoriālās īpatnības un pakalpojumu kvalitāte; Kopējās izmaksas; Ceļā pavadītais laiks; Preču drošība ceļā.


Lejuplādēt ppt "TRANSPORTA SISTĒMA IVETA ROGA."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma