Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra"— Prezentācijas transkripts:

1 Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra
Apmācību modulis 3 Vides komunikācija: sadarbības princips 5. nodaļa, 6.daļa Sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra

2 Saturs Sabiedrības līdzdalības jēdziens un pilsoniska sabiedrība
Vides nevalstiskās organizācijas (NVO), to darbība un attīstības vēsture Līdzdalības loma un vieta Vides pārvaldības sistēmā Līdzdalības tiesiskais regulējums Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā Līdzdalības struktūras un mehānismi Līdzdalības formas NVO īstenotās kampaņas un Vides aktīvisms NVO realizēto kampaņu piemēri Līdzdalības efektivitāte

3 Līdzdalības struktūras un mehānismi
6. nodaļa

4 Līdzdalības institucionālais ietvars
(starpinstitūciju) darba grupas (Komisijas) Konsultatīvās padomes Saskaņošanas sanāksmes Citas sanāksmes: Valsts sekretāru sanāksmes Ministru kabineta komitejas sēdes Ministru kabineta sēdes Lobēšana & interešu aizstāvība

5 Iedzīvotāju konsultatīvās padomes
Labāk atspoguļo sabiedrības viedokli; Nepieciešams ieguldījums no aktīviem iedzīvotājiem Piemēri: Vides konsultatīvā padome “Green 10” Cēsu iedzīvotāju padome Talsu forums (iedzīvotāji izvēlas prioritārus projektus)

6 Līdzdarbības mehānismi
vēstules (Ministru prezidentam, Ministru kabinetam vai Valsts kancelejai par problēmu, priekšlikumi par normatīvo aktu grozījumiem u.c.); tikšanās ar amatpersonām apmeklētāju pieņemšanas laikos; līdzdalība ministriju organizētajās konsultācijās, līdzdalība dokumenta izstrādes darba grupās; dalība Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta sēdēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs; atzinumu sniegšana par politikas dokumentu vai normatīvo aktu projektiem. Avots: Valsts kanceleja

7 Politikas plānošanas dokumentu projektu virzība
saskaņotie Izsludina Valsts sekretāru sanāksmē Saskaņo 1. Saņemot atzinumus nesaskaņotie 2. Starpministriju sanāksmē Skata Ministru kabinetā Skata Ministru kabineta komitejas sēdē Skata Ministru kabineta sēdē Alda Ozola

8 Tiesību aktu projektu virzība
Izsludina Valsts sekretāru sanāksmē Saskaņo 1. Saņemot atzinumus 2. Starpministriju sanāksmē nesaskaņotie Skata Ministru kabinetā Skata Ministru kabineta sēdē Skata Valsts sekretāru sanāksmē Skata Ministru kabineta komitejas sēdē saskaņotie Likumprojekti un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi tiek nodoti tālākai virzībai uz Saeimu. Alda Ozola

9 NVO līdzdalība VSS un MK komitejas sēdēs
Pieņemti grozījumi Ministru kabineta kārtības rullī. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands un Memoranda īstenošanas padome NVO un MK memoranda padomes pilnvarots NVO pārstāvis ar padomdevēja tiesībām piedalīsies Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta komitejas sēdēs. 2009.gadāpieņemti Ministru kabineta noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

10 Līdzdalība Saeimas darbā
Saeimā likumprojekts tiek iesniegts pēc Ministru kabineta sēdes vai var būt arī deputātu iniciēts Saeimas atbildīgā komisija (tehniski) apstrādā tekstu 1.lasījumam. Pirmajā lasījumā deputāti balso konceptuāli un nodod projektu komisijām. Starplaikā atbildīgā komisija pieņem priekšlikumus grozījumiem. Otrajā lasījumā deputāti balso par konkrētu pantu redakcijām. Trešajā lasījumā notiek likuma pieņemšana.

11 NVO iespējas sadarbībai ar Saeimu
Ja normatīvais akts ir nodots tālākai izskatīšanai Saeimā, tad NVO priekšlikumi būtu atkārtoti jāiesniedz Saeimas atbildīgajām komisijām, jāmēģina personīgi tikties ar deputātiem, lai izskaidrotu savu viedokli. Ja NVO ir spēcīgi sadarbības partneri un finansiālās iespējas, tās var izmantot lobēšanu - informācijas sniegšana lēmumu pieņēmējiem, lai ietekmētu viedokļus un mudinātu pieņemt tādu lēmumu, kas izdevīgs lobētājam.

12 Pašvaldību saistošie noteikumi
Piemērs: Teritorijas plānojuma izstrāde Darba grupa plānojuma izstrādei (var iesaistīt arī NVO) Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Atzinumu sagatavošana, priekšlikumu izteikšana (Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un sabiedriskā apspriešana)


Lejuplādēt ppt "Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma