Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

“Darba normēšanas metodoloģija un pilotprojekti”

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "“Darba normēšanas metodoloģija un pilotprojekti”"— Prezentācijas transkripts:

1 “Darba normēšanas metodoloģija un pilotprojekti”
Latvijas Darba devēju konfederācija Realizē SIA “DA kompetentie speciālisti” 2013 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2 Materiāli Izstrādātā metodoloģija, kā arī pilotprojektu kopsavilkumi elektroniskā formātā pieejami jebkuram interesentam bez maksas Materiāli atrodami LDDK mājas lapā sadaļā “Atbalsts biznesam – Darba attiecības un darba drošība”

3 Par aktivitāti Metodoloģiju izstrādāja SIA “DA kompetentie speciālisti” Galvenie eksperti metodoloģijas izstrādē un pilotprojektu realizācijā: Māris Saulītis – projekta vadītājs Dana Beļakova – zinātņu doktors Inese Ziemele – zinātņu doktors Pateicamies arī LM un LDDK par aktīvu iesaistīšanos realizācijā un, protams, uzņēmumiem, kuros tika veikti pilotprojekti

4 Situācija Latvijā Līdz šim plašāk izplatītas pieredzes-statistiskā un hronometrēšanas metodes Dažos uzņēmumos daudzu gadu laikā uzkrāta sava laika normatīvu bāze Aplama plānošana (piemēram, nesamērīgi liela pasūtījumu apjoma uzņemšanās, nesalāgojot ar darbinieku skaitu un jaudu) nevis paaugstina, bet pazemina uzņēmuma darbības ražīgumu

5 Metodoloģija Pirmais materiāls latviešu valodā par darba normēšanu
Balstīta uz vispārēji pielietojamām metodēm, kuras pasaulē izmanto jau vairākus desmitus gadu Ne principiāli jaunas metodes, bet gan detalizēts esošo metožu pielietojuma izklāsts

6 No kā sastāv darba laika normēšana
Darba normēšanas procesa sastāvs: Darba procesa un darba norises secības izpēte, tostarp darba vietas un tās iekārtojuma analīze darba kustības darba vietā analīze apkārtējās vides analīze darba vietā vienas tehnoloģiskās operācijas norises un izpildes metodes analīze abu roku kustību analīzes kartes sastādīšana Darba procesa racionalizācija, izmantojot makroelementu darba laika izlietojuma noteikšanas metodes, darba organizācijas pilnveidi un darba veicēju apmācību Darba laika normēšana

7 Pilotprojekti SIA “RBS Skals Serviss” (viena no darbības sfērām - telpu uzkopšana) Pētījuma objekts – apkopējas darbs Filmēta pilna 450 m2 telpas uzkopšana Procesa posmu izpēte un darba normēšana: Darba procesa un to elementu izpēte (fotografēšana, darbu jeb veicamo operāciju saraksti u.c.) Darba uzdevumus ietekmējošo faktoru izpēte (darba vietas, plānojumi, sarežģītība, laika rāmis, organizatoriskie u.c.) faktori Pilnveidotu darbību un to izpildes metožu projektēšana Pasākumu izstrāde, kuri uzlabos darba vietas apkalpošanu Darba izpildes laika aprēķins

8 Secinājumi un ieteikumi
Uzņēmumā pieņemtā laika norma no projektā aprēķinātās atšķīrās aptuveni divas reizes Atsevišķu darbu izpildes normas atšķīrās pat sešas reizes Lai izstrādātu pamatotu darba laika normu šāda tipa darbam, nepieciešams uzkrāt datus, izmantojot analītiski pētnieciskās metodes (hronometrēšanu, fotografēšanu, mikroelementu metodi) Jāveido dažādas sarežģītības, piepildījuma un dažāda tipa telpu datu bāzes, kuras kombinēt ar dažādu objektu datu bāzēm

9 Atsauksmes SIA «RBSSKALS Serviss» piedalījās projektā, lai iegūtu priekšstatu, kā tiek izstrādātas darba laika normas. «Projekts uzņēmumam deva lielisku ieskatu darbu procesu organizēšanā un pierādīja, ka Latvijas Profesionālā uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas pieņemtās un uzņēmumā līdz šim lietotās normas nav viennozīmīgi korektas. Darba laika normas nevar veidoties tikai no reālās objekta platības, - projekts pierādīja, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no objekta specifikas,  cilvēciskā faktora un to, cik profesionāli ir minētās sfēras speciālisti,» SIA «RBSSKALS Serviss» valdes loceklis Pauls Upenieks.

10 Pilotprojekti SIA “TROLL Smiltene” (mēbeļu ražošana)
Filmēts piecu dienu divu maiņu darbs vienā darba vietā, kur strādāja divi dažādi operatori Procesa posmu izpēte un darba normēšana: Darba procesa un to elementu izpēte (fotografēšana, darbu jeb veicamo operāciju saraksti u.c.) Darba uzdevumus ietekmējošo faktoru izpēte (darba vietas, plānojumi, sarežģītība, laika rāmis, organizatoriskie u.c. faktori) Pilnveidotu darbību un to izpildes metožu projektēšana Pasākumu izstrāde, kuri uzlabos darba vietas apkalpošanu Darba izpildes laika aprēķins Noslēgumā tika izveidota darba laika norma

11 Secinājumi un ieteikumi
Operāciju izpildei patērētais laiks ir 51.82% un 60.71% no kopējā darba laika Neskatoties uz to, ka ražošanas uzņēmums strādā labi un spēj konkurēt eksporta tirgos, nepieciešams ļoti daudz uzlabojumu efektivitātes uzlabošanai (piem., lai mazinātu lielos laika zudumus disciplīnas trūkuma dēļ) Nepieciešami vairāki darba vietas un darba vietas apkārtnes sakārtošanas un uzlabošanas darbi (izpētīts, ka ir pārlieku daudz lieku kustību) Mainot iepriekšminētās lietas, kā arī mainot darba procesa secību, iespējams sasniegt būtisku efektivitātes uzlabošanos

12 Atsauksmes «SIA „TROLL Smiltene”, sadarbojoties ar speciālistēm Danu un Inesi, ražošanas cehā apsekoja darba vietu ”Precīzā garināšana”. Jau projekta sākumā tika saņemti pirmie norādījumu efektivitātes uzlabošanai. Iepazīstoties ar pilnībā pabeigto projektu, ieraudzījām „lielākos caurumus” - darba vietas un cilvēkresursu organizācija. Kopumā par saņemto informāciju varu teikt tikai to labāko, jo tā palīdzēs celt darba ražīgumu - efektīgāk izmantojot esošos resursus bez lieliem kapitālieguldījumiem,» SIA «TROLL Smiltene» valdes priekšsēdētājs Andris Krūmiņš.

13 SIA “DA kompetentie speciālisti”
Darba normēšanas pakalpojumi uzņēmumiem Juridiskās konsultācijas un palīdzība uzņēmumiem darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos Tālr , fakss Daugavgrīvas iela 93, Rīga, LV-1007

14 PALDIES LDDK, LR LM un VDI darbiniekiem par konstruktīvu sadarbību, centību un atbalstu „Darba normēšanas metodoloģijas un pilotprojektu” izstrādāšanas laikā Pilotprojektu uzņēmumiem SIA “RBSSkals Serviss” un tā vadītājam Paulam Upeniekam, kā arī SIA “TROLL Smiltene” un tā vadītājam Andrim Krūmiņam Liels paldies šo uzņēmumu darbiniekiem, kuri tieši piedalījās pilotprojektu realizācijā


Lejuplādēt ppt "“Darba normēšanas metodoloģija un pilotprojekti”"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma