Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

“VALENTīNDIENA SKOLĀ”

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "“VALENTīNDIENA SKOLĀ”"— Prezentācijas transkripts:

1 “VALENTīNDIENA SKOLĀ”
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Līguma Nr. 2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/ LABĀS PRAKSES PIEMĒRS “VALENTīNDIENA SKOLĀ” AUTORS: SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS KALNU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJA GAĻINA GRANTA T MĒRĶIS: PILNVEIDOT SKOLĒNU ZINĀŠANAS PAR VALENTĪNDIENAS SVINĒŠANAS TRADĪCIJĀM EIROPĀ, VEICINĀT SKOLĒNA KĀ PERSONĪBAS KREATIVITĀTI. UZDEVUMI: RADĪT IZPRATNI PAR VALENTĪNDIENU; POZITĪVAS, DRAUDZĪGAS, IECIETĪGAS, CIEŅAS PILNAS ATTIEKSMES NOZĪMI. PILNVEIDOT SKOLĒNU SASKARSMES IEMAŅAS, SADARBĪBAS PRASMES. IESAISTĪT AUDZINĀMO KLASI (11.) PASĀKUMA SCENĀRIJA VEIDOŠANĀ, LAI PADZIĻINĀTU SKOLĒNU ZINĀŠANAS PAR PASĀKUMA

2 MĒRĶIS: PILNVEIDOT SKOLĒNU ZINĀŠANAS PAR VALENTĪNDIENAS SVINĒŠANAS TRADĪCIJĀM EIROPĀ, VEICINĀT SKOLĒNA KĀ PERSONĪBAS KREATIVITĀTI. UZDEVUMI: RADĪT IZPRATNI PAR VALENTĪNDIENU; POZITĪVAS, DRAUDZĪGAS, IECIETĪGAS, CIEŅAS PILNAS ATTIEKSMES NOZĪMI. PILNVEIDOT SKOLĒNU SASKARSMES IEMAŅAS, SADARBĪBAS PRASMES. IESAISTĪT AUDZINĀMO KLASI (11.) PASĀKUMA SCENĀRIJA VEIDOŠANĀ, LAI PADZIĻINĀTU SKOLĒNU ZINĀŠANAS PAR PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAS DAŽĀDIEM POSMIEM, ROSINĀTU ATBILDĪGU PIEEJU UZTICĒTĀ PIENĀKUMA VEIKŠANĀ

3 PASĀKUMĀ LĪDZDARBOJAS GAN SKOLĒNI NO 1. LĪDZ 12
PASĀKUMĀ LĪDZDARBOJAS GAN SKOLĒNI NO 1. LĪDZ 12. KLASEI, GAN SKOLOTĀJI, JO TIEK PIEDĀVĀTA VIDE, KURĀ KATRAM IR IESPĒJA PIEDALĪTIES DAŽĀDĀS AKTIVITĀTĒS, IZVĒLOTIES SEV TĪKAMĀKO, APLIECINOT SAVU VARĒŠANU, RADOŠUMU, PRASMI IZPAUSTIES. SADARBĪBA AR AUDZINĀMO KLASI KAS TIEK IESAISTĪTA ŠĪ PASĀKUMA ORGANIZĒŠANĀ, UZSĀKTA JAU PAMATSKOLAS 5. KLASĒ.

4 DARBA FORMAS UN METODES
KOORDINĀCIJAS METODES DARBĪBAS LĪDZEKĻU IZVĒLĒ FRONTĀLS, GRUPU, INDIVIDUĀLS DARBS STIMULĒŠANAS METODES SPĒLE DARBA FORMAS UN METODES DEMONSTRĒJUMI APTAUJA INFORMĀCIJAS AVOTIEM DARBS AR LITERĀRĀ JAUNRADE

5 Vizuālās mākslas stundās zīmējumi ar Valentīndienas simboliem, aforismu par mīlestību ilustrēšana
Latviešu valodas stundās domraksti par mīlestību, draudzību. Savas versijas par šīs dienas rašanos Informācija svešvalodas stundās par Valentīndienas svinēšanas tradīcijām Eiropā Skolēnu savstarpēja apdāvināšanās (Izloze pa klasēm) Valentīn- dienas pasts IDEJAS PASĀKUMAM Jaunāko klašu skolēniem komplimentu lapas. Katram skaitlim savs kompliments Dominējošā krāsa apģērbā- sarkanā Spēle “Meklēju savas sirsniņas otru pusīti…” Lapas komplimentu rakstīšanai skolas vestibilos Sludinājumu dēlis . Aptauja par pamanītajiem pārīšiem skolā, nomināciju piešķiršana Īpašu, šai dienai veltītu diplomu izgatavošana

6 Savstarpējā apdāvināšanās.

7 KATRA KLASE IR SAGATAVOJUSI DĀVANU CITAI KLASEI, PĒC IEPRIEKŠ VEIKTAS IZLOZES.

8 PASĀKUMAM IZGATAVOTAJĀ PASTA KASTĪTĒ DAUDZ APSVEIKUMU, KURI JĀSAŠĶIRO, JĀNOGĀDĀ ADRESĀTIEM.

9 KOMPLIMENTU LAPAS AIZPILDA GAN SKOLĒNI, GAN SKOLOTĀJI
KOMPLIMENTU LAPAS AIZPILDA GAN SKOLĒNI, GAN SKOLOTĀJI. SLUDINĀJUMU LAPA NODERĪGA SPĒLES ĪSTENOŠANAI. I

10 DARĀMĀ GANA IR VISIEM. LAI SVĒTKI IEPRIECINĀTU, JĀPASATRĀDĀ KATRAM.
SIRSNIŅU PUSĪTES SPĒLEI IZVELK GAN MEITENES, GAN ZĒNI ĪPAŠI ŠAI DIENAI IZVEIDOTAIS DIPLOMS AR KLASES ZĪMOGU APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOŠANA

11 IZSPĒLĒJOT SPĒLI, RODAS DAUDZ JAUNU PĀRU 

12 I

13 PUIŠU VĒSTĪJUMI PAR MĪLESTĪBU ATZĪTI PAR VISLABĀKIEM UN VĒLĀK TIEK PUBLICĒTI LAIKRAKSTĀ “ SALDUS ZEME” (№ 37) 9. lpp. IZSTĀDE PIEDĀVĀ JAUNAS VERSIJAS PAR VALENTĪNDIENAS PIRMSSĀKUMIEM, VIZUALIZĒTUS AFORISMUS PAR MĪLESTĪBU, DAŽĀDI INTERPRETĒTUS VALENTĪNDIENAS SIMBOLUS.

14 SASNIEGTAIS REZULTĀTS
IR RADĪTA IZPRATNE PAR VALENTĪNDIENAS SVINĒŠANAS TRADĪCIJĀM EIROPĀ, VEICINĀTA SKOLĒNA KĀ PERSONĪBAS KREATIVITĀTE. AR INTERESI UN ATBILDĪBU SKOLĒNI IESAISTĪJĀS PIEDĀVĀTAJĀS AKTIVITĀTĒS. IZDEVIES AKTUALIZĒT POZITĪVAS, DRAUDZĪGAS, IECIETĪGAS, CIEŅAS PILNAS ATTIEKSMES NOZĪMI SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBĀS. IR IZDEVIES PILNVEIDOT SKOLĒNU SASKARSMES IEMAŅAS, SADARBĪBAS PRASMES. AUDZINĀMĀ KLASE, IZVĒRTĒJOT PASĀKUMU, SAŅEMOT CITU NOVĒRTĒJUMU, GUVUSI JAUNAS ATZIŅAS, IDEJAS CITU PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI. DAUDZVEIDĪGAS METODES, PĀRDOMĀTA PIEEJA MOTIVĒ SKOLĒNUS DARBOTIES AR INTERESI, ATRAISĪTIES, BŪT ATBILDĪGIEM, MĒĢINĀT SEVI APLIECINĀT UN AR PRIEKU GAIDĪT NĀKAMO PASĀKUMU, KURĀ NOTEIKTI GRIBAS PIEDALĪTIES.

15 PALDIES PAR UZMANĪBU! 


Lejuplādēt ppt "“VALENTīNDIENA SKOLĀ”"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma