Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

ALGORITMU PIEMĒRI IKDIENĀ

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "ALGORITMU PIEMĒRI IKDIENĀ"— Prezentācijas transkripts:

1 ALGORITMU PIEMĒRI IKDIENĀ
Lineāri algoritmi ALGORITMU PIEMĒRI IKDIENĀ 4.26. stunda

2 Mājas darba atbildes 4K_07_02_U3
1.uzdevums – ceļa zīmēšana ar bultiņām 2.uzdevums – figūras zīmēšana pēc algoritma 3.uzdevums – dotā algoritma izpilde Mājas darba uzdevumu atrisinājumu analīzē vēlams iesaistīt pašus skolēnus.

3 Stundas mērķis Apgūt prasmes saskatīt algoritmus sadzīvē

4 Stundas uzdevumi Attīstīt prasmes paskaidrot algoritmu izpildi ikdienā
Veidot izpratni par algoritma pieraksta veidiem

5 Atkārtojums – algoritma jēdziens
Algoritms ir saprotamu, precīzu, viennozīmīgi izpildāmu darbību virkne, kuras izpildes rezultātā tiek atrisināts noteikts uzdevums Kopīgi ar skolēniem noskaidro, kas ir algoritms, tad parāda slaida saturu. Uzsvērt, ka, lai izveidotu pareizu algoritmu, jāievēro noteikti nosacījumi.

6 Algoritma veidošanas noteikumi I
Jāpieraksta izpildītājam saprotamā formā Ikviens algoritms ir paredzēts konkrētam izpildītājam. Akcentēt, ka algoritmu var izpildīt, piemēram, cilvēks vai kāda ierīce. Uzsvērt, ka atkarībā no tā, kas algoritmu izpildīs, viens un tas pats algoritms var būt uzrakstīts atšķirīgā formā.

7 Vingrinājums 4K_07_03_V1 Robots prot izpildīt tikai četras komandas:
Pagriezties pa labi Pagriezties pa kreisi Pārvietoties uz priekšu norādīto soļu skaitu (piemēram, iet 3 soļus) Paņemt lācīti Aizvadīt robotu līdz lācītim un atpakaļ sākuma pozīcijā, liekot tam izpildīt komandas

8 Algoritma veidošanas noteikumi II
Jāpieraksta precīzi pa soļiem, lai dažādi izpildītāji, to izpildot, iegūtu vienādu rezultātu Uzsvērt, ka, piemēram, vairākiem cilvēkiem izpildot vienu un to pašu algoritmu, būtu jāiegūst viens un tas pats rezultāts. Attēlā redzams, ka rezultāti ir dažādi, tātad algoritms nav bijis uzrakstīts precīzi.

9 Algoritma veidošanas noteikumi III
Katrs solis ir atsevišķa, konkrēta un pabeigta darbība No penāļa izņemt zīmuli un uz papīra uzzīmēt Lieldienu olu Paņemt papīru No penāļa izņemt zīmuli Uzzīmēt uz papīra Lieldienu olu Piemērā parādīts, kā Lieldienu olas zīmēšanas algoritms ir sadalīts pa četrām atsevišķām, konkrētām darbībām. Aicināt skolēnus izteikties, vai darbības varētu pildīt citā secībā (piem., vispirms paņemt zīmuli, tad papīru). Sekot, lai diskusija neizvērstos par pārrunām, kādu katrs Lieldienu olu zīmētu, bet gan par darbību secību.

10 Algoritma veidošanas noteikumi V
Jānodrošina uzdevuma izpilde galīgā soļu skaitā Krāsot Lieldienu olu dzeltenā krāsā Vārds «krāsot» norāda nebeidzamu darbību. Nav skaidrs, cik ilgi un cik daudz jākrāso. Otrajā variantā ir skaidrs, ka jānokrāso visa ola, kad tas būs izdarīts, būs iegūts prasītais rezultāts. Nokrāsot visu Lieldienu olu dzeltenā krāsā

11 Algoritmu piemēri sadzīvē
Sadzīvē par algoritmu uzskata instrukciju, kurai sekojot, var sasniegt paredzēto mērķi, piemēram: SIM kartes un akumulatora ievietošana (no viedtālruņa lietošanas instrukcijas) 1. Noņemiet aizmugures pārsegu 2. Ievietojiet SIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju 3. Bīdiet SIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies 4. Ievietojiet akumulatoru 5. Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu Akcentēt, ka arī iepriekš demonstrētos piemērus arī var uzskatīt par sadzīves algoritmiem. Uzsvērt, ka ikdienā mēs regulāri izpildām noteiktus algoritmus, piemēram, ejam uz skolu, gatavojam ēdienu. Iegādājoties jebkuru ierīci, tai ir pievienota izmantošanas instrukcija, kas arī ir algoritms.

12 Vingrinājums 4K_07_03_V2 I Izveidot algoritmu puķu apliešanai ar lejkannu Uzdevuma teksts: Izveidot istabas puķu apliešanas ar lejkannu algoritmu, ja zināms, ka uz palodzes ir trīs puķupodi un lejkanna ir tukša. Attiecīgās darbības izvēlēties no piedāvātajām un sakārtot pareizā secībā (sarakstā ir arī «liekas» darbības). Ja uzdevums tiek pildīts elektroniski – izdzēst no tabulas “liekās” darbības un atlikušās sanumurēt pareizā secībā. Piedāvātās darbības nākamajā slaidā.

13 Vingrinājums 4K_07_03_V2 II 1. Apliet otrā puķupoda puķi 2.
Apliet uz palodzes esošās puķes 3. Ieliet lejkannā ūdeni 4. Pieiet pie ūdens krāna 5. Apliet pirmā puķupoda puķi 6. Paņemt lejkannu un apliet puķes puķupodos 7. Paņemt lejkannu 8. Ieliet krūzītē ūdeni 9. Ieliet lejkannā ūdeni, pieiet pie palodzes un apliet puķes puķupodos 10. Pieiet pie palodzes 11. Apliet trešā puķupoda puķi Pārrunā, kuras darbības ir liekas vai arī neatbilst algoritma veidošanas noteikumiem. Liekas ir 2., 6., 8. un 9. – lūgt skolēnus arī paskaidrot, kāpēc šīs komandas nav piemērotas algoritma izveidei. Aicināt atlikušās komandas sakārtot pareizā secībā. Uzdevuma atbilde nākamajā slaidā.

14 Vingrinājums 4K_07_03_V2 III
1. Paņemt lejkannu 2. Pieiet pie ūdens krāna 3. Ieliet lejkannā ūdeni 4. Pieiet pie palodzes 5. Apliet pirmā puķupoda puķi 6. Apliet otrā puķupoda puķi 7. Apliet trešā puķupoda puķi

15 Algoritma pieraksta veidi I
Vārdiskais – pierakstīts teksta veidā Paņemt grāmatu Atvērt 30. lappusi Izlasīt 5. uzdevumu Galvenokārt paredzēts izpildei cilvēkam. Akcentēt, ka vingrinājumā arī skolēni izveidoja vārdiski pierakstītu algoritmu.

16 Algoritma pieraksta veidi II
Grafiskais – pierakstam izmanto pieņemtus grafiskus apzīmējumus – shematiski – ar blokshēmu Bieži ar grafisko pierakstu algoritmu var attēlot uzskatāmāk un saprotamāk.

17 Algoritma pieraksta veidi III
Programma – pierakstīts kādā programmēšanas valodā Šo veidu izmanto, lai algoritmus uzrakstītu programmvadāmām ierīcēm.

18 Atgādne patstāvīgajam darbam 4K_07_03_U1
Algoritms ir: pierakstīts izpildītājam saprotamā formā; pierakstīts precīzi pa soļiem (dažādi izpildītāji iegūs vienu un to pašu rezultātu); katrs solis ir atsevišķa, konkrēta, pabeigta darbība; katrā solī ir skaidrs, kāda darbība ir tagad, kāda būs nākošā darbība; uzdevuma izpilde tiek nodrošināta galīgā soļu skaitā. Atgādni, kādu tekstu var uzskatīt par algoritmu, demonstrē pirmā patstāvīgā darba izpildes laikā.

19 ALGORITMS Kopsavilkums Veidošana Pieraksts Darbība Precizitāte
Rezultāts Veidošana ALGORITMS Pieraksts Pa vienam demonstrē algoritma veidošanas atslēgvārdus un aicina skolēnus atcerēties veidošanas noteikumus, tad vēlreiz kopīgi pārrunā: precizitāte – jāpieraksta precīzi pa soļiem; darbība – katrs solis ir atsevišķa, pabeigta darbība; rezultāts jāiegūst pēc galīga soļu skaita. Pēc tam aicina atcerēties un pateikt, kādi ir algoritma pieraksta veidi, pēc tam demonstrē atbildi. Vārdisks Programma Grafisks

20 Mājas darbs 4K_07_03_U3 – «Ceļš no skolas durvīm līdz datorkabinetam»
Izveidot algoritmu robotam , kas prot izpildīt šādas komandas: Pagriezties pa labi Pagriezties pa kreisi Atvērt durvis Aizvērt durvis Pārvietoties uz priekšu norādīto soļu skaitu Kāpt pa trepēm uz augšu norādīto pakāpienu skaitu Kāpt pa trepēm uz leju norādīto pakāpienu skaitu Ieteicams skolēnus informēt, kāda ir «robota» sākotnējā pozīcija (atrodas pie skolas durvīm ārpusē vai iekšpusē, pie kurām skolas durvīm, ja tādas ir vairākas utml.).


Lejuplādēt ppt "ALGORITMU PIEMĒRI IKDIENĀ"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma